Informasjon om tilgang for feiing

Har du fått varsel om feiing? Her finner du informasjon om hvordan du gjør det trygt for oss når vi kommer på besøk. «Infoskriv feiing»

Se video her om hva du må gjøre for å klargjøre til feiing.