Vi har stadig behov for

BRANNKONSTABLER (ASPIRANTER)

I STANGE OG LØTEN

Disse brannstasjonene har deltidsmannskaper med hjemmevakt hver fjerde uke. Aspirantene deltar ikke fast i vaktordningen, men er under opplæring og trer inn ved fravær. Alle bærer nødnett radio og møter ved tilkalling. Arbeidet består i utrykning til branner, ulykker og andre akutte hendelser. Øvelser er lagt til kveldstid og helger. For øvrig må den som ansettes delta på den opplæringen som kreves for stillingen.

For brannkonstabler kreves:

  • Vandelsattest.
  • Kort fremmøtetid ved vakt (bosted og arbeid i nærheten av Stange tettsted)
  • Førerkort klasse C. Kan anskaffes etter ansettelse.
  • Bestått fysisk test for røykdykkere og helsekontroll.
  • Kunne arbeide effektivt i stressituasjoner og tåle å arbeide i høyden.
  • Gode samarbeidsevner. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Ansettelse skjer på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lover, reglement, tariffavtale og lokale avtaler. 6 mnd prøvetid.

Opplysninger kan gis av leder for beredskapsavdelingen, Per Harry Stensli tlf. 95 12 16 54.

Søknad med vedlagt CV, sendes til:

postmottak@hedmarken-brannvesen.no  alternativt Hedmarken Brannvesen, Åkersvikvegen 3, 2321 Hamar

Hvis du vil vite mer om hva som kreves i ulike stillinger i brann eller feiervesenet kan du trykke på denne lenken. 

 

HEDMARKEN BRANNVESEN

Hedmarken brannvesen (HB) er et felles brannvesen for kommunene Hamar, Løten og Stange.