Alarmtilkobling til 110-sentralen

Hvis en bygning er tilkoblet 110-sentralen, blir brannvesenet automatisk varslet hvis en alarm utløses. Et automatisk alarmanlegg kan varsle om brann og utløst heisalarm.

Automatisk tilkobling til 110-sentralen sikrer rask utrykning hvis uhellet er ute. De fleste moderen brannalarmanlegg lar seg tilkoble. Det du trenger da er en sender tilkoblet alarmsentralen og en nøkkelboks som gir oss tilgang til bygget utenom åpningstider.

Her kan du sende forespørsel om tilkobling til brannvesenet

Fyrverkerisalg

Ønsker din virksomhet å selge fyrverkeri i klasse II og III i Hamar, Stange eller Løten kommune må du søke Hedmarken brannvesen om tillatelse innen 1. mai. Tillatelse til handel med fyrverkeri gis for mengder til og med 500 kg for perioden 27-31. desember.

«Søknadskjema med veileder»

Vi har for tiden ingen ledige stillinger

Vi søker med jevne mellomrom nye kolleger. Under er litt informasjon om hva vi tradisjonelt søker.

Brannkonstabel-heltid (Hamar brannstasjon)

Brannkonstabelen utfører de praktiske beredskapsoppgavene i brannvesenet, blant annet røyk- og kjemikaliedykking. Daglige oppgaver er i hovedsak øvelser, fysisk trening, vedlikehold av materiell og brannverninformasjon.

For å være best mulig kvalifisert for de forskjellige oppgavene brannvesenet må utføre, er våre vaktlag satt sammen av personer med forskjellig praktisk yrkesbakgrunn.

For å bli brannkonstabel blir det krav til fagskole for brannkonstabel fra 2021. Vårt brannvesen ser nytten av at et vaktlag består av personer med bred, praktisk bakgrunn, og vi anbefaler derfor søkere å ha en praktisk bakgrunn i tillegg; for eksempel et fagbrev fra elektro, VVS og bilmekaniker. Søkere må være villig til å gjennomføre obligatorisk opplæring ved Norges brannskole.

Det kreves førerkort klasse BECE. Aktuelle søkere som ikke oppfyller kravet til førerkort må forplikte seg til å gjøre det innen prøvetiden for egen regning. Det kreves også kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160), men dette arrangeres og bekostes senere av arbeidsgiver.
Vi legger vekt på gode samarbeidsevner, positiv tenkning og ærlighet. Søkere må ha et bevisst forhold til sine egenskaper i stressituasjoner. I samhandling med innbyggerne og formidling av brannverninformasjon er det nødvendig at søkerne har god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Vår samlede beredskap er basert på innkalling av frimannskaper, som betyr at det vil bli lagt vekt på søkers bosted i forhold til Hamar brannstasjon. Det vil også bli lagt vekt på alderssammensetning i beredskapsstyrken.

Et generelt krav for brannkonstabel er god fysisk form og godkjent helse for røyk- og kjemikaliedykkere. Søkere må være svømmedyktig.

Søkere må være forberedt på å gjennomføre fysiske opptaksprøver. Prøvene vil bli gjennomført på samme dag for alle som blir plukket ut til opptaksprøver, og de som består prøvene vil bli innkalt til intervju. Kandidatene må medbringe godkjent helseattest rettet mot opptaksprøvene.

Opptaksprøvene består i:

  • 3 000 meter baneløp på under 15 minutter
  • Arbeidstilsynets tredemølletest for røykdykker (5,6 km/t i 8 min. med utrykningsklær og samlet vekt 23 kg.)
  • Arbeidstilsynets styrketester (3) med karakter minst «bra» for å bestå.

Spørsmål kan rettes til beredskapsleder Per Harry Stensli, telefon 951 21 654.

For krav til fysisk test kan dere se denne reportasjen av NRK og en nærmere beskrivelse fra arbeidstilsynet.

Brannkonstabler-deltid (Stange og Løten)

Brannstasjonene har tolv deltidsmannskaper med hjemmevakt hver fjerde uke og en aspirant. Kravet til frammøtetid til brannstasjonen er på dagtid fire minutter og på kveldstid seks minutter. Nyansatte får tilbud om stilling som aspirant og går inn på vaktlag ved ledighet eller som vikar. I aspirantperioden legges det vekt på opplæring og erfaringer fra innsatser. Alle bærer radio og møter ved tilkalling. Arbeidet består i utrykning og innsats ved branner, ulykker og andre akutte hendelser. Øvelser er lagt til kveldstid og helger. Den som ansettes må delta på den opplæringen som kreves for stillingen.

For brannkonstabler kreves:

  • Ubemerket vandel
  • Fremmøtetid innenfor kravet
  • Førerkort klasse C. Kan avtales å skaffe seg etter ansettelse
  • Bo- og arbeidsted nært brannstasjonene
  • Godkjent helse og bestått fysisk test for røykdykkere
  • Kunne arbeide effektivt i stressituasjoner og tåle arbeid i høyden.
  • Gode samarbeidsevner.

Opplysninger gis av leder for beredskapsavdelingen, Per Harry Stensli tlf. 951 21 654.


Forebyggende avdeling – feier/-feierlærling heltid

Feierens arbeidsoppgaver er tilsyn med fyringsanlegg, feiing av skorsteiner, røykkanaler og ildsteder. I tillegg er feierens viktigste oppgave å gi informasjon om riktig fyring og vedlikehold av fyringsanlegg, samt informasjon om røykvarslere og manuelt slokkeutstyr.

I feiervesenet må vi legge vekt på mange forhold når nye ansettes. For deg som ønsker å bli feier og arbeide med brannsikkerhet gjelder følgende:

Du kan som ungdom gå i lære for å bli feier, da må du ha bygg- og anleggsteknikk Vg 1 og Vg 2 eller opplæring i bedrift. Du får i utdanningen hos oss: 3 års læretid i bedriften med til sammen 17 uker på Norges brannskole. Det er skriftlig eksamen i faget. Eksamen må være bestått før svenneprøve kan gjennomføres.

Ønsket utdanning/kompetanse for voksne søkere er fagbrev som feiersvenn.

Førerkort, minimum kl.B

Fysiske og psykiske tester må bestås før ansettelse.

Les mer på utdanning.no

Spørsmål kan rettes til feierinspektør Hans Nilsen telefon 951 35 047.


Forebyggende avdeling – branninspektør/branningeniør

Forebyggende personell kan ha utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole eller
annen relevant høgskoleutdanning på samme nivå.
Alternativt kan en ha yrkesutdanning som brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt beredskapsutdanning trinn I, eller fagutdanning som feiersvenn.

Les mer på utdanning.no

Spørsmål kan rettes til leder brannforebyggende avdeling James Mercer, telefon 926 13 471.