Leie av redningsvester

Du kan leie redningsvester på Hamar brannstasjon, mellom klokken 9-19 alle dager.

Vi har vester i alle størrelser. De kan ikke forhåndsbestilles og må leveres tilbake personlig.

Det kan være mannskapene er ute på oppdrag. Derfor kan det lønne seg å ringe på forhånd for å forsikre seg om at stasjonen er betjent.

Priser

Et døgn 20 kroner

En helg 40 kroner (fredag, lørdag, søndag)

En uke 100 kroner

Kun kontant betaling

Gass i borettslag

Bruker dere gass som oppvarming av bolig eller borettslag? Manglende vedlikehold eller feil bruk kan føre til ulykker. Brannvesenet fører tilsyn med boliggassanlegg, men den viktigste jobben for å sikre gassanlegget gjør du og ditt styre.

Les mer om gassanlegg i borettslag på «sikker hverdag».

Næringsbygg og boligsammenslutninger

Alle som driver virksomhet i et næringsbygg, bygård og lignende, skal sette seg inn i hvilke krav som stilles til brannsikkerhet. Borettslag og sameier regnes som virksomhet. Alle virksomheter har plikt til å jobbe systematisk med brannsikring. Les mer om hvilke krav som stilles til en brannsikker virksomhet i:

«Veiledning til forskrift om brannforebygging»

Her finner du håndbok for bygningseiere som er til hjelp for brannsikker forvaltning av næringsbygg og boligsammenslutninger.

«Håndbok for byggeiere»

Ta sikkerheten på alvor er et hefte utarbeidet av brannvernforeningen som er ment for boligselskaper og kan være til god hjelp med fokus på HMS og internkontroll

«Ta sikkerheten på alvor»

Vi har utarbeidet en veileder for brannsikkerhet i borettslag og sameier, i denne står det nyttig informasjon vedrørende brannsikkerhet og andre ting som kan være aktuelt for deres borettslag

«Veiledning for brannsikkerhet i borettslag og sameier»

Særskilt brannobjekt

Et særskilt brannobjekt er byggverk, områder, tunneler, virksomheter med mer, hvor brann kan føre til tap av mange liv. Dette gjelder også steder hvor brann kan føre til store skader på helse, miljø eller materielle verdier. Brannvesenet fører tilsyn med disse objektene. Kommunen plikter å ha oversikt over alle særskilte brannobjekter.

«Se brann- og eksplosjonsvernloven kapittel 3 § 13»

Farlige stoffer

Skal dere oppbevare eller ta i bruk anlegg med brannfarlig, reaksjonsfarlig eller trykksatt stoff skal det meldes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Det gjøres via Altinn. Brannvesenet fører tilsyn med anlegg og finner ofte feil og mangler. For å ivareta sikkerheten skal ferdigkontroll og systematisk tilstandskontroll av gassanlegg utføres av uavhengig kontrollør.

Her finner du en oppdatert oversikt over akkrediterte foretak. «Akkreditert inspeksjonsorgan»

Mer informasjon finner dere hos DSB. «Farlige stoffer»