Ny hjemmeside

Hedmarken brannvesen lanserer endelig en ny hjemmeside!!

Hva er nytt?

 • Helt nytt design for en bedre brukeropplevelse
 • Mer målrettet innehold for innbyggerne våre
 • Q&A
 • Større muligheter for å fylle ut skjemaer og meldinger elektronisk
 • Mer intuitiv oppbygging, som skal gjøre det enklere for besøkeren å finne rett informasjon, fortest mulig 
 • Oppdaterte personvillkår og informasjon om bruk av informasjonskapsler (cookies )

Ledige stillinger, Brannkonstabel (Aspiranter), Stange & Løten – Frist 26.06.2022

Vi trenger deg som søker nye utfordringer og ønsker bli en på laget vårt!  

Hedmarken brannvesen

Hedmarken brannvesen (HB) har for tiden ledige stillinger som BRANNKONSTABEL (ASPIRANTER) i Stange & Løten.

Stillingsbeskrivelse

Stange og Løten brannstasjon har deltidsmannskaper med hjemmevakt hver fjerde uke. Aspirantene deltar ikke fast i vaktordningen, men er under opplæring og trer inn ved fravær. Alle bærer nødnettradio og møter ved tilkalling. Arbeidet består i utrykning til branner, ulykker og andre akutte hendelser. Øvelser er lagt til kveldstid og helger. Etter ansettelse blir det et introduksjonskurs over 11 kvelder + et nettbasert grunnkurs i brannvern. For øvrig må den som ansettes delta på den opplæringen som kreves for stillingen.

Krav

 • Politiattest
 • Kort fremmøtetid ved vakt (bosted og arbeid i nærheten av Stange/Løten tettsted)
 • Bestått fysisk test for røykdykkere og helsekontroll
 • Førerkort klasse C. Førerkortet kan anskaffes etter ansettelse
 • Kunne arbeide effektivt i stressituasjoner og tåle å arbeide i høyden
 • Gode samarbeidsevner. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Ansettelse skjer på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lover, reglement, tariffavtale og lokale avtaler. 6mnd prøvetid.

Kontakt

Opplysninger kan gis av leder for beredskapsavdelingen.

Per Harry Stensli
Avdelingsleder, Beredskap │ Hedmarken brannvesen
Tlf: 95 12 16 54│ Epost:per.harry.stensli@hedmarken-brannvesen.no

Frist og søknad

Les mer om Hedemarken interkommunale brannvesen her: Om oss

Søknad med vedlagt CV, sendes oss innen 26.06.2022 til: postmottak@hedmarken-brannvesen.no; alternativt Hedmarken Brannvesen, Åkersvikvegen 3, 2321 Hamar.

Nødnummerplakater

Kjenner du noen som har bosatt flyktninger fra Ukraina? I Hedmarken brannvesen har vi laget nødnummerplakater på ukrainsk, med eget felt hvor man kan skrive inn adressen der man bor.

Det beste er hvis ingen får behov for disse numrene. Men vi ønsker ikke å ta noen sjanser! 

Det er mye å lære når man kommer til et nytt land. Å lære hva nødnummeret er, tenker man kanskje ikke på før man virkelig trenger det. Er man trygg på hvor man skal henvende seg, kan uønskede hendelser bli mindre stressende, og hjelpen kan komme raskt.

Plakatene finner du her eller ta direkte kontakt på charlotte.v.hoven@hedmarken-brannvesen.no hvis du har spørsmål eller ønsker om å få tilpasset til dit brannvesen med deres logo.

Mvh Hedmarken brannvesen

Utvendige branner kan gi store konsekvenser

Før, etter og i julehøytiden har det vært flere branner i innlandet som har startet utvendig. konsekvensene har variert fra totalskade til brente panelbord, men potensialet har vært det samme, DET KUNNE GÅTT MENNESKELIV.

Tradisjonelt har fokuset i regelverk og det brannforebyggende arbeidet vært å forhindre at branner oppstår og får utvikle seg inne i bygninger. I tillegg har man utviklet stadig bedre metoder for å oppdage brann hvis den skulle oppstå, slik at personer som befinner seg i bygget kan komme seg ut. Dette arbeidet har vært viktig og utviklingen har vært stor, noe som har gitt oss alle en tryggere hverdag. Når det gjelder å sikre oss mot utvendige branner har ikke fokuset vært like stort, og det er få tekniske tiltak som iverksettes for å redusere konsekvensene av slike branner. Noe av grunnen for dette tror jeg ligger i hvilke type branner dette dreier seg om. Utvendige branner starter gjerne som følge at vi som innbyggere opptrer uforsiktig eller mot bedre viten. Vi legger askeposen på terrassen vel vitende om at denne kan inneholde glør, men akkurat denne har jo ikke det. Vi bruker levende lys og fakler i alle varianter, og velger å ha de på trappa, selv om vi ser at de smelter helt ned til brosteinen når de står der.  Vi brenner bråte og bål i nærheten av hus og uthus, for det skjer jo ikke meg.

Utvendige branner starter gjerne som følge at vi som innbyggere opptrer uforsiktig eller mot bedre viten.

Anders Unhjem Pettersen – Avdelingsleder brannforebyggende

Det er en generell holdning at slike branner kan vi enkelt forebygge ved å gjøre de riktige tingene, og vi trenger derfor ingen tiltak eller forbud. Om ikke det trengs fysiske tiltak eller forbud så trengs i hvert fall en påminnelse, for nå har det vært nære på flere ganger.

Husk at:

 • Askeposen settes ut et godt stykke unna husveggene og annet brennbart, gjerne i en sinkbøtte.
 • Fakler og levende lys plasseres på ubrennbart underlag og vekk fra annet brennbar
 • Hageavfall og søppel leveres hos Sirkula.

Husk! Det er små, svært små marginer som er utslagsgivende for utfallet av slike branner, og det er lite som skal til for å unngå en stor del av de. Brannvesenet ønsker alle en brannsikker hverdag, og håper at alle innbyggerne våre følger de råd og enkle forhåndsregler som gjelder for å forebygge brann. «Sammen skaper vi trygghet»

Hilsen
Anders Unhjem Pettersen
Leder, brannforebyggende avdeling | Hedmarken brannvesen

Andre nyttige sider

DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er en pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser.

Lovdata

Lovdata.no inneholder elektronisk kontinuerlig konsolidering av hele det norske regelverket.

Sikker hverdag

Sikkerhverdag.no vil fortelle deg hvordan du enkelt kan forebygge uhell hjemme hos deg selv. Her finner du også tips til hvordan du kan bli bedre rustet til å takle litt større kriser og hendelser.

Norsk brannvernforening

Norsk brannvernforening er en ideell, uavhengig stiftelse som er opptatt av brannvern for alle.

Skal du montere nytt ildsted?

Husk

 • Når nytt ildsted er montert skal dette meldes til brannvesenet.
 • Straks du har sendt inn skjema kan du benytte ildstedet.
 • Det stilles ingen formelle krav til den som skal sette opp et ildsted. Vi anbefaler likevel at du bruker kvalifiserte fagfolk til dette arbeidet.
 • Du trenger ikke å søke bygningsmyndighetene om du skal installere, endre, rive eller reparere ildsted innenfor en og samme bruksenhet eller branncelle.
 • Du må søke hjelp fra fagfolk om du skal bygge, rive, endre eller rehabilitere skorstein.

Melding om nytt ildsted

Ønsker du å melde fra om nytt ildsted? Meldeskjema finner du her:

Meldinger og Skjemaer

Andre nyttige sider

DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er en pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser.

Lovdata

Lovdata.no inneholder elektronisk kontinuerlig konsolidering av hele det norske regelverket.

Sikker hverdag

Sikkerhverdag.no vil fortelle deg hvordan du enkelt kan forebygge uhell hjemme hos deg selv. Her finner du også tips til hvordan du kan bli bedre rustet til å takle litt større kriser og hendelser.

Norsk brannvernforening

Norsk brannvernforening er en ideell, uavhengig stiftelse som er opptatt av brannvern for alle.

Røykvarslerdagen 1. desember

Røykvarslere bør byttes ut etter 8-10 år. Har du sjekket hvor gamle dine røykvarslere er? Test røykvarslerne og bytt batteri på Røykvarslerdagen 1. desember.

På tide å bytte ut røykvarslerne dine?

Elektronikken i røykvarslere forringes over tid. I tillegg kan evnen til å detektere røyk bli redusert som følge av at støv og smuss samler seg opp i løpet av årene. Røykvarslere bør normalt byttes ut etter at du har brukt dem i 8-10 år. Du bør derfor sjekke hvor gamle røykvarslerne dine er og vurdere om det er på tide å bytte dem ut. Produksjonsdatoen finner du på baksiden av røykvarsleren.

RØYKVARSLERE ER EE-AVFALL

Når du har byttet ut røykvarsler eller skiftet batteri, må du teste røykvarslerens testknapp, slik at du vet at den virker. Røykvarslere er EE-avfall som ikke skal kastes i søpla. Gamle røykvarslere kan leveres gratis til forhandlere og til din lokale gjenvinningsstasjon. I følge en undersøkelse fra Prognosesenteret finnes det i gjennomsnitt 3,5 røykvarslere per bolig og 2,5 røykvarslere per fritidsbolig. Til sammen er det cirka 10 millioner røykvarslere i norske hjem.

Koble røykvarslerne sammen

Alle boliger skal ha røykvarslere eller brannalarmanlegg og du må ha minst én varsler i hver etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket. Røykvarslere bør testes jevnlig og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Det er også en fordel å støvsuge den jevnlig. Det øker varslerens levetid.

Alle boliger skal ha røykvarslere eller brannalarmanlegg og du må ha minst én varsler i hver etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket. Røykvarslere bør testes jevnlig og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Det er også en fordel å støvsuge den jevnlig. Det øker varslerens levetid.

Du bør koble røykvarslerne sammen, slik at alle varslerne piper samtidig ved brann. Dette kan gi deg verdifull tid til å evakuere, for eksempel hvis en brann starter i kjelleren og du sover i andre etasje. Det kan være med på å redde liv.

Ta med barna

Mange tenker at branner ikke kan skje skje i eget hjem, men det kan brenne hjemme hos alle. Man må være sin egen brannsjef og forebygge branner gjennom brannvern og opplæring. En fin aktivitet i desember kan være å ta med hele familien på leting etter gode rømningsveier, sjekke røykvarslere og kontrollere brannslukkeren.

Røykvarslerdagen 1. desember er et samarbeid mellom brann- og feiervesenet, Det lokale eltilsyn, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige.

Faktaboks

 • Røykvarslere skal monteres på høyeste punkt i taket og minst en halv meter fra veggen
 • Ha minst en røykvarsler i hver etasje
 • I boliger med flere etasjer bør du plassere røykvarslere i nærheten av trappene, slik at lyden fra alarmen bærer lettere gjennom etasjene
 • Du bør minst ha en røykvarsler per 60 kvadratmeter
 • Avstanden mellom to røykvarslere bør ikke være større enn 12 meter.

Andre nyttige sider

DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er en pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser.

Gjensidige

Gjensidige er et ledende nordisk skade-forsikringsselskap notert på Oslo Børs, og har tilbudt forsikrings-tjenester i mer enn 200 år.

Elsikkerhet Norge

DLE er regulert av rammer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og jobber for å redusere skader og ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Norsk brannvernforening

Norsk brannvernforening er en ideell, uavhengig stiftelse som er opptatt av brannvern for alle.

Brannvesenets julekalender

Barna hjelper brannvesenet å trygge julen! Hedmarken brannvesen skal i november undervise elever på fjerde trinn i grunnleggende brannvern og dele ut Brannvesenets julekalender. Den inneholder adventstidens viktigste budskap: hvordan få en trygg og brannfri høytid.

Brannvesen over hele landet – fra Vardø i nord til Flekkefjord i sør –  skal besøke barneskoler i sine kommuner før jul. Det betyr at et område med over 1, 5 millioner innbyggere er med på denne viktige førjulskampanjen. 

Lokale besøk, for første gang

2021 er første året Hedmarken brannvesen deltar i brannvesenets julekalender og vi gleder oss til å treffe alle elever. Med start den 18. frem til 30. november (uke 46-48) skal vi besøke de fleste barneskolene rundt om i Hamar, Stange og Løten. Vi regner med å dele ut i overkant av 700 kalendere under kampanjen.

Grønt nivå i 2021!

I fjor var det mange brannvesen som måtte finne alternative undervisningsmåter da de egentlig skulle ha besøkt barneskolene: Webinar, Zoom, Teams og andre digitale løsninger fungerte fint i mange kommuner. I år ser det ut til at Norge holder seg på grønt nivå, slik at de ulike brannvesenene kan fysisk være til stede i klasserommene.

Filmer fra hele landet

Julekalenderen er bygget opp på tradisjonelt vis med luker som skal åpnes hver dag. Bak hver luke finner barna en nettadresse til dagens luke i den tilhørende nettkalenderen (www.brannvesenetsjulekalender.no). Bak lukene i nettkalenderen ligger konkurranser, oppgaver og filmsnutter. Filminnslagene er fra brannvesen og barn fra ulike steder i Norge, og alle innslag handler selvfølgelig om brannforebygging.

Farligst hjemme

Det er dessverre ikke uten grunn at brannvesenet bruker store ressurser på brannforebygging rett før advent. De fleste branner oppstår i boliger, og vi står nå foran en travel og kald tid da vi fyrer i peis og ovn, lager mer mat enn vanlig, pynter med stearinlys og overbelaster det elektriske anlegget med julelys i alle varianter.

Barn er gode ambassadører

Brannvesenet ønsker å presisere at det er de voksnes ansvar å passe på at slokkemiddel og røykvarslere er på plass, og at brannfarlig pynt og dekorasjon ikke blir brukt. Men brannvesenet er mye i kontakt med barn ellers i året, og har god erfaring med denne målgruppen som holdningsambassadører i hus og hjem.

Undervisningsfilm Brannvesenets julekalender

Andre nyttige sider

Brannvesenets julekalender

Det finnes mange julekalendere, men ingen er viktigere enn Brannvesenets julekalender, for den kan redde liv og verdier.

Sikker hverdag

Sikkerhverdag.no forteller deg hvordan du enkelt kan forebygge uhell hjemme hos deg selv og hvordan du kan bli bedre rustet til å takle litt større kriser og hendelser.

Norsk brannvernforening

Norsk brannvernforening er en ideell, uavhengig stiftelse som er opptatt av brannvern for alle.

Ladevettreglene

Vi får stadig flere ladbare artikler i hjemmet. Alt fra mobil, nettbrett og pc, til ladbare verktøy, tannbørster og klokker. Som et forebyggende tiltak er det derfor viktig å skape gode vaner knyttet til lading. 

Norsk brannvernforening

Dette er Ladevettreglene:

 1. Lad i rom med røykvarsler
 2. Lad når du er våken og til stede
 3. Les og følg produsentens bruksanvisning
 4. Bruk helst original lader
 5. Lad på et underlag som ikke lett kan brenne
 6. Ikke lad i senga
 7. Ikke lad i korridor eller i trapperom. De må kunne brukes som fluktvei ved brann
 8. Bytt ut skadet utstyr
 9. Stopp lading dersom det kommer lyder, lukter eller blir unormalt varmt
 10. Ved røyk og flammer, ring brannvesenet på 110

Ladevettreglene er utarbeidet av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og forsikringsselskapet If.