Bålforbud 15.april til 15. september

Om våren og sommeren blir det gjerne tørt. Da øker faren for skog- og lyngbrann. I Norge er det derfor et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Informasjon om hva som er lov og ikke lov finner du på nettsiden «Sikker hverdag»

Om du vil brenne sankthansbål må du søke oss om tillatelse innen 21.06 kl 12. Det er særlig kombinasjonen vind og nærhet til brennbar vegetasjon eller bygninger vi er bekymret for. Den som søker om å få tenne bål må selvfølgelig også ha avklart med grunneier at det kan tennes bål. Søk her: https://hedmarken-brannvesen.no/selvbetjening-soknad-om-ba…/
Les mer om regler rundt bålbrenning
https://www.sikkerhverdag.no/…/dette-ma-du-vite-for-du-ten…/

Meteorologisk institutt varsler skogbrannfare for hele landet. Se hvor stor faren er der du bor. «Skogbrannfareindeks»

Her kan du søke brannvesenet om å brenne innenfor det generelle bålforbudet.