Forsiktighet med åpen ild

Om våren og sommeren blir det gjerne tørt. Da øker faren for skog- og lyngbrann. I Norge er det derfor et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Dette gjelder også bråte- og grasbrann. Vi frykter at åpen ild utendørs fort vil komme ut av kontroll slik at vi må rykke ut. Slike utrykninger må vi unngå.

Informasjon om hva som er lov og ikke lov finner du på nettsiden «Sikker hverdag»eller denne videon på facebook fra Ringsaker brannvesen.

Meteorologisk institutt varsler skogbrannfare for hele landet. Se hvor stor faren er der du bor. «Skogbrannfareindeks»

Om du vil brenne sankthansbål må du søke oss om tillatelse innen 21.06 kl 12. Det er særlig kombinasjonen vind og nærhet til brennbar vegetasjon eller bygninger vi er bekymret for. Den som søker om å få tenne bål må selvfølgelig også ha avklart med grunneier at det kan tennes bål. Søk her: https://hedmarken-brannvesen.no/selvbetjening-soknad-om-ba…/

Her kan du søke brannvesenet om å brenne innenfor det generelle bålforbudet.