BRANNKONSTABEL (ASPIRANTER) I LØTEN.

Løten brannstasjoner har deltidsmannskaper med hjemmevakt hver fjerde uke. Aspirantene deltar ikke fast i vaktordningen, men er under opplæring og trer inn ved fravær. Alle bærer nødnettradio og møter ved tilkalling. Arbeidet består i utrykning til branner, ulykker og andre akutte hendelser. Øvelser er lagt til kveldstid og helger den som ansettes må delta på den opplæringen som kreves for stillingen.

For brannkonstabler kreves:

  • Kort fremmøtetid ved vakt (bosted og arbeid i nærheten av Løten tettsted)
  • Politiattest.
  • Førerkort klasse C. Kan anskaffes etter ansettelse.
  • Bestått fysisk test for røykdykkere og helsekontroll.
  • Kunne arbeide effektivt i stressituasjoner og tåle å arbeide i høyden.
  • Gode samarbeidsevner. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Ansettelse skjer på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lover, reglement, tariffavtale og lokale avtaler. 6 mnd prøvetid.

Opplysninger kan gis av leder for beredskapsavdelingen, Per Harry Stensli tlf. 95 12 16 54.

Les mer om Hedmarken brannvesen på våre nettsider: www.hedmarken-brannvesen.no

Søknad med vedlagt CV, sendes oss innen 6. april .2021 til:

postmottak@hedmarken-brannvesen.no  alternativt Hedmarken Brannvesen, Åkersvikvegen 3, 2321 Hamar