Brannsikkerhet for borettslag og sameier

Visste du at HMS-arbeid i borettslag og sameier er lovpålagt gjennom Internkontrollforskriften? 

Det innebærer at styret i boligselskapet skal kartlegge hvilke ulykker og uønskede hendelser som kan inntreffe, og gjennomføre tiltak for å hindre at slikt skjer.

Mange styre er usikre på hvilket ansvar de egentlig har når det gjelder helse, miljø og sikkerhet generelt og brannsikkerhet spesifikt.

Hedmarken Brannvesen ønsker derfor velkommen til gratis seminar i HMS arbeid for borettslag og sameier onsdag 9.e februar 2022. Er du interessert kan du melde deg på her: https://hedmarken-brannvesen.no/kurs/.

Hedmarken brannvesen har laget en egen veileder rundt temaet internkontroll. Veilederen finner du ved å trykke på lenken: Brannsikkerhet i borettslag (Hedmarken brannvesen)

Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring har i tillegg utarbeidet brosjyren «Ta sikkerheten på alvor!».

Hele brosjyren finner du ved å trykke på bildet.

Ta sikkerheten på alvor fra Norsk brannvernforening og Tryg forsikring

Vi håper denne vil være til hjelp og inspirasjon for deg som sitter i styret, slik at du kan bidra til gode og trygge boforhold i boligselskapet!

Til sist så har Norsk brannvernforening samlet noen enkle hjelpeverktøy til nedlastning på hjemmesiden sin. Les mer om dette her: https://brannvernforeningen.no/gode-rad/boligselskaper/ta-sikkerheten-pa-alvor/.