Dette må du vite før du tenner bål

Bålbrenning og grilling er hyggelig både på tur og i egen hage. Her ser du hvor og når du kan grille og brenne bål, og hvilke forholdsregler du bør ta. «Sikker hverdag»

Ønsker du å brenne bål mellom 15. april og 15. september må du søke brannvesenet. «søknad om dispensasjon fra bålforbudet»

Arrangement og overnattning

Dersom du skal organisere større arrangementer, er det viktig at du tenker på sikkerheten til alle som skal delta. Følgende skal meldes til brannvesenet.

Overnatting

Har du planer om å benytte lokaler til overnatting som ikke er godkjente overnattingssteder, som for eksempel skoler, barnehager eller andre offentlige bygg, må du melde fra til 110-sentralen. «melding om overnatting«.

Fakkeltog og markering

Planlegger du å arrangere fakkeltog eller en annen markering med fakler skal du sende melding til brannvesenet. Meldingen bør sendes minimum tre uker før fakkeltog eller markering skal skje. «melding om fakkeltog og markering»

Politiet skal også varsles, se lokale politivedtekter som gjelder for hver kommune.

Store arrangement

Planlegger du et arrangement i et bygg eller på et område som normalt ikke brukes til slike tilstelninger, må du sende oss en melding. Ved store arrangementer og festivaler må du melde fra senest fire uker før. Lese flere Arrangement og overnattning

Fyrverkeri

Søknad om tillatelse til avfyring av fyrverkeri utendørs

Ønsker du å sende opp fyrverkeri andre dager enn nyttårsaften utendørs skal det søkes til politiet, jf politivedtekter for Hamars, Stange og Løten. Politiet vil så be om en uttales fra brannvesenet.  Er det dyrehold i nærheten bør det avklares med grunneier.

Søknad om avfyring av pyroeffekter innendørs

Skal du avfyre pyrotekniske effekter ifm. arrangementer, må du søke brannvesenet om tillatelse til dette.

Her søker du om avfyring av pyroeffekter.

Søknad om å selge fyrverkeri

Ønsker din virksomhet å selge fyrverkeri i klasse II og II i Hamar, Stange eller Løten Kommune må du søke Hedmarken brannvesen om tillatelse innen1. mai. Tillatelse til handel med fyrverkeri gis for mengder til og med 500 kg for perioden 27-31. desember.

Søknadskjema med veileder

Nødbluss

Vi gir ikke tillatelse til avfyring av nødbluss i forbindelse med arrangement da dette ikke er forenelig med bruksområdet for nødsignaler.

Saluttering

Saluttering med bruk av kanon håndteres av Politiet.

Flyvende lanterner

Vær forsiktig med skylanterner og svevende kinesiske lykter. Dette er i praksis flyvende bål som kan gjøre stor skade. Les mer om brannfaren her.

Luftfylling og trykktesting

Vi tilbyr luftfylling og trykktesting av luftflasker/dykkerflaske når vi har kapasitet mot vederlag. For bestilling ring 41 47 19 74.

Kontroll/trykktesting av flaske 515 kr
 Fylling av luftflaske  50 kr

Leie av redningsvester

Du kan leie redningsvester på Hamar brannstasjoner, mellom klokken 9-19 alle dager.

Vi har vester i alle størrelser. De kan ikke forhåndsbestilles og må leveres tilbake personlig.

Det kan være mannskapene er ute på oppdrag. Derfor kan det lønne seg å ringe på forhånd for å forsikre seg om at stasjonen er betjent.

Priser

Et døgn 20 kroner

En helg 40 kroner (fredag, lørdag, søndag)

En uke 100 kroner

Kun kontant betaling