Næringsbygg og boligsammenslutninger

Alle som driver virksomhet i et næringsbygg, bygård og lignende, skal sette seg inn i hvilke krav som stilles til brannsikkerhet. Borettslag og sameier regnes som virksomhet. Alle virksomheter har plikt til å jobbe systematisk med brannsikring. Les mer om hvilke krav som stilles til en brannsikker virksomhet i:

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Her finner du håndbok for bygningseiere som er til hjelp for brannsikker forvaltning av næringsbygg og boligsammenslutninger.

Håndbok for bygningseiere (pdf, 2,59mb)

 

Særskilt brannobjekt

Et særskilt brannobjekt er byggverk, områder, tunneler, virksomheter med mer, hvor brann kan føre til tap av mange liv. Dette gjelder også steder hvor brann kan føre til store skader på helse, miljø eller materielle verdier. Brannvesenet fører tilsyn med disse objektene. Kommunen plikter å ha oversikt over alle særskilte brannobjekter.

Se Brann- og eksplosjonsvernloven § 13

Farlige stoffer

Skal dere oppbevare eller ta i bruk anlegg med brannfarlig, reaksjonsfarlig eller trykksatt stoff skal det meldes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Det gjøres via Altinn. Brannvesenet fører tilsyn med anlegg og finner ofte feil og mangler. For å ivareta sikkerheten skal ferdigkontroll og systematisk tilstandskontroll av gassanlegg utføres av uavhengig kontrollør.

Her finner du en oppdatert oversikt over akkrediterte foretak. «Akkreditert inspeksjonsorgan»

Mer informasjon finner dere hos DSB. «Brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff«

Alarmtilkobling til 110-sentralen

Hvis en bygning er tilkoblet 110-sentralen, blir brannvesenet automatisk varslet hvis en alarm utløses. Et automatisk alarmanlegg kan varsle om brann og utløst heisalarm.

Automatisk tilkobling til 110-sentralen sikrer rask utrykning hvis uhellet er ute. De fleste moderen brannalarmanlegg lar seg tilkoble. Det du trenger da er en sender tilkoblet alarmsentralen og en nøkkelboks som gir oss tilgang til bygget utenom åpningstider.

Her kan du sende forespørsel om tilkobling til brannvesenet

Fyrverkerisalg

Ønsker din virksomhet å selge fyrverkeri i klasse II og II i Hamar, Stange eller Løten Kommune må du søke Hedmarken brannvesen om tillatelse innen1. mai. Tillatelse til handel med fyrverkeri gis for mengder til og med 500 kg for perioden 27-31. desember.

Søknadskjema med veileder