Velg riktig brannslukkeutstyr

Alle boliger skal ha enten en husbrannslange eller et brannslokkeapparat som inneholder minst 6 kilo pulver eller 6L skum med minimum 21A kvalitet. Disse brannslokkepparatene kalles også for håndslokkere. les mer om hvordan du sjekker slukkeutsyret på «sikker hverdag».

Under selvbetjening finnes du ofte stilte spørsmål og svar angående slokkeutstyr.

Nytt ildsted

Når nytt ildsted er montert skal dette meldes til brannvesenet. Straks du har sendt inn skjema kan du benytte ildstedet. Det stilles ingen formelle krav til den som skal sette opp et ildsted. Vi anbefaler likevel at du bruker kvalifiserte fagfolk til dette arbeidet. Du trenger ikke å søke bygningsmyndighetene om du skal installere, endre, rive eller reparere ildsted innenfor en og samme bruksenhet eller branncelle. Du må søke hjelp fra fagfolk om du skal bygge, rive, endre eller rehabilitere skorstein.

«Melding om montering av ildsted»

Gass i borettslag

Bruker dere gass som oppvarming av bolig eller borettslag? Manglende vedlikehold eller feil bruk kan føre til ulykker. Brannvesenet fører tilsyn med boliggassanlegg, men den viktigste jobben for å sikre gassanlegget gjør du og ditt styre.

Les mer om gassanlegg i borettslag på «sikker hverdag».