Fritak for feiing og tilsyn

Om du har fjernet ildstedet, plombert skorsteinen eller aldri har hatt ildsted tilknyttet boligen, men likevel betaler feieravgift så kan du søke om fritak med dette skjema.

«Søknad om fritak for feiing og tilsyn»