Koronavirus

Hedmarken brannvesens tiltak i forbindelse med koronaviruset.

Brannvesenet er en av flere samfunnsaktører som har en viktig rolle som en del av samfunnets samlede beredskap. Vår prioritering er å opprettholde beredskapen ved å unngå eksponering.

  • Vi reduserer andel øvelser og befaringer.
  • Henstiller publikum om å kontakte oss på telefon og epost, framfor å møte opp på Hamar brannstasjon.
  • Vi reduserer ordinære feietilsyn i boliger og utfører for det meste feiing av pipeløp. Feiing kan gjøres uten at vi må inn i boligen og involverer minimal publikumskontakt.

Til tross for tiltakene er vi tilgjengelig på telefon og e-post brann ring 110, for andre henvendelser se «om oss».