Koronavirus

Brannvesenet er en av flere samfunnsaktører som har en viktig rolle som en del av samfunnets samlede beredskap. Vår prioritering er å opprettholde beredskapen ved å unngå eksponering.

  • Vi reduserer andel øvelser og befaringer.
  • Henstiller publikum om å kontakte oss på telefon og epost, framfor å møte opp på Hamar brannstasjon.

Til tross for tiltakene er vi tilgjengelig på telefon og e-post brann ring 110, for andre henvendelser se «om oss».