Vi søker brannkonstabel deltid i Løten

Hedmarken brannvesen er et interkommunalt brannvesen for kommunene Hamar, Løten og Stange og beredskapsavdelingen dekker ca. 60.000 innbyggere. Vi er 68 ansatte fordelt på brannstasjoner i Hamar, Løten og Stange. Brannstasjonen i Hamar har døgnkasernert vakt.


Vi har ledig stilling som BRANNKONSTABEL (ASPIRANTER) I LØTEN

Løten brannstasjoner har deltidsmannskaper med hjemmevakt hver fjerde uke. Aspirantene deltar ikke fast i vaktordningen, men er under opplæring og trer inn ved fravær. Alle bærer nødnettradio og møter ved tilkalling. Arbeidet består i utrykning til branner, ulykker og andre akutte hendelser. Øvelser er lagt til kveldstid og helger. For øvrig må den som ansettes delta på den opplæringen som kreves for stillingen.

For brannkonstabler kreves:

  • Vandelsattest.
  • Kort fremmøtetid ved vakt (bosted og arbeid i nærheten av Løten tettsted)
  • Førerkort klasse C. Kan anskaffes etter ansettelse.
  • Bestått fysisk test for røykdykkere og helsekontroll.
  • Kunne arbeide effektivt i stressituasjoner og tåle å arbeide i høyden.
  • Gode samarbeidsevner. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Ansettelse skjer på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lover, reglement, tariffavtale og lokale avtaler. 6 mnd prøvetid.

Opplysninger kan gis av leder for beredskapsavdelingen, Per Harry Stensli tlf. 95 12 16 54. Les mer om Hedmarken brannvesen på våre nettsider: www.hedmarken-brannvesen.no

Søknad med vedlagt CV, sendes oss innen 17.11.2019 til:  postmottak[@]hedmarken-brannvesen.no  alternativt Hedmarken Brannvesen, Postboks 4265, 2307 Hamar 

For krav til fysisk test kan dere se denne reportasjen av NRK og en nærmere beskrivelse fra arbeidstilsynet.