Vi søker brannkonstabel deltid i Løten og sommervikarer Hamar

Hedmarken brannvesen er et interkommunalt brannvesen for kommunene Hamar, Løten og Stange og beredskapsavdelingen dekker ca. 60.000 innbyggere. Vi er 68 ansatte fordelt på brannstasjoner i Hamar, Løten og Stange. Brannstasjonen i Hamar har døgnkasernert vakt.


Vi har ledige stillinger som BRANNKONSTABEL (ASPIRANTER) I LØTEN

Løten brannstasjoner har deltidsmannskaper med hjemmevakt hver fjerde uke. Aspirantene deltar ikke fast i vaktordningen, men er under opplæring og trer inn ved fravær. Alle bærer nødnettradio og møter ved tilkalling. Arbeidet består i utrykning til branner, ulykker og andre akutte hendelser. Øvelser er lagt til kveldstid og helger. For øvrig må den som ansettes delta på den opplæringen som kreves for stillingen.

For brannkonstabler kreves:

  • Vandelsattest.
  • Kort fremmøtetid ved vakt (bosted og arbeid i nærheten av Løten tettsted)
  • Førerkort klasse C. Kan anskaffes etter ansettelse.
  • Bestått fysisk test for røykdykkere og helsekontroll.
  • Kunne arbeide effektivt i stressituasjoner og tåle å arbeide i høyden.
  • Gode samarbeidsevner. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Ansettelse skjer på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lover, reglement, tariffavtale og lokale avtaler. 6 mnd prøvetid.

Opplysninger kan gis av leder for beredskapsavdelingen, Per Harry Stensli tlf. 95 12 16 54. Les mer om Hedemarken interkommunale brannvesen på våre nettsider: www.hedmarken-brannvesen.no

Søknad med vedlagt CV, sendes oss innen 24.03.2019 til:  postmottak[@]hedmarken-brannvesen.no  alternativt Hedmarken Brannvesen, Postboks 4265, 2307 Hamar 

For krav til fysisk test kan dere se denne reportasjen av NRK og en nærmere beskrivelse fra arbeidstilsynet.


Vi har ledige stillinger som SOMMERVIKAR BRANNKONSTABEL heltid Hamar

Vi har ledig sommervikariater som brannkonstabel heltid i døgnkasernert vaktlag i Hamar brannstasjon. Vårt vikarbehov er fra 24. juni til 11. august 2019. I tillegg kommer en opplæring i uke 25.

Brannkonstabelen arbeider i vaktturnus med 42 t/uke og kan innkalles til utrykninger på frivakt. For vakttjeneste utbetales fast vakttillegg og innkallinger godtgjøres enkeltvis.

Brannkonstabelen utfører de praktiske brann- og redningsoppgavene i brannvesenet, blant annet røyk- og kjemikaliedykking. Utenom utrykningene består oppgavene i øvelser, fysisk trening, vedlikehold av materiell og brannverninformasjon.

Et generelt krav for brannkonstabel er god fysisk form og godkjent helse for røyk- og kjemikaliedykking. Søkere må være svømmedyktig og ha minimum førerkort klasse B.

Søkere som blir innkalt til intervju må før intervjuet bestå tredemølletest for røykdykkere (5,6 km/t i 8 min. med utrykningsklær og samlet vekt 23 kg) og styrketest (armhevninger m.m.). Kandidater må medbringe godkjent helseattest rettet mot testen.

For stillingen gjelder vanlige kommunale ansettelsesvilkår, lokale reglement og avtaler. Årslønn fra 352 600 – 423 000 kr avhengig av lønnsansiennitet og fast årlig vaktgodtgjøring er 107 600 kr.

Spørsmål kan rettes til beredskapsleder Per Harry Stensli, telefon 951 21 654.

Søknad med vedlagt CV, sendes oss innen 24.03.2019 til:  postmottak[@]hedmarken-brannvesen.no  alternativt Hedmarken Brannvesen, Postboks 4265, 2307 Hamar 

For krav til fysisk test kan dere se denne reportasjen av NRK og en nærmere beskrivelse fra arbeidstilsynet.