Ledige stillinger

Vårt samfunnsoppdrag er å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få på liv, helse, miljø og materielle verdier. Bakgrunnen for det brannforebyggende arbeidet er til enhver tid den risikoen som er i samfunnet rundt oss.

Som del av dette arbeidet lyser vi nå ut 2 stillinger i brannforebyggende avdeling, som Branninspektør respektive Feiersvenn.

Ønsker du å bidra aktiv i vårt arbeid med å trygge våre innbyggere, vil vi ha deg med på laget. All informasjon som trenges finner du her:

Søknadsfrist på begge stillingene er: 29.11.2021