Alarmtilkobling

Dekorativ grafikk, ved 4 sirkler som overlapper hverandre.

Forespørsel om alarmtilkobling

Når en bygning er tilkoblet 110-sentralen, blir brannvesenet automatisk varslet hvis en alarm utløses. Et automatisk alarmanlegg kan varsle om brann eller utløst heisalarm. Automatisk tilkobling til 110-sentralen sikrer rask utrykning hvis uhellet er ute.

Meldingsskjema og veileder

Hedmarken brannvesen har utarbeidet en veileder for opprettelse av avtale om automatisk overføring av alarm, og utrykning. Veilederen gjelder både for brannalarm og heisalarm.
Formålet med veilederen er å bidra til ryddigere og enklere saksgang, da det er flere parter involvert i denne prosessen. I all hovedsak skal kunden forholde seg til brannvesenet som premissgiver for tjeneste.

Ønsker du tilkobling? For å vurdere om du kan koble opp ditt anlegg ber vi deg fylle ut dette skjema så kontakter vi deg.