Næringsbygg og boligsammenslutninger

Alle som driver virksomhet i et næringsbygg, bygård og lignende, skal sette seg inn i hvilke krav som stilles til brannsikkerhet. Borettslag og sameier regnes som virksomhet. Alle virksomheter har plikt til å jobbe systematisk med brannsikring. Les mer om hvilke krav som stilles til en brannsikker virksomhet i:

«Veiledning til forskrift om brannforebygging»

Her finner du håndbok for bygningseiere som er til hjelp for brannsikker forvaltning av næringsbygg og boligsammenslutninger.

«Håndbok for byggeiere»

Ta sikkerheten på alvor er et hefte utarbeidet av brannvernforeningen som er ment for boligselskaper og kan være til god hjelp med fokus på HMS og internkontroll

«Ta sikkerheten på alvor»

Vi har utarbeidet en veileder for brannsikkerhet i borettslag og sameier, i denne står det nyttig informasjon vedrørende brannsikkerhet og andre ting som kan være aktuelt for deres borettslag

«Veiledning for brannsikkerhet i borettslag og sameier»