Registrering av ny boenhet

Etter overgang til nytt datasystem har vi registrert at din eiendom ikke ligger inne med feiing og tilsyn.

Dette kan skyldes flere faktorer som f.eks. at du ikke har pipe og/eller ildsted, eller at du tidligere har søkt om fritak.

For å sikre at alle som har et fyringsanlegg får regelmessig feiing og tilsyn, ber vi deg fylle ut følgende skjema slik at vi får registrert riktig status på din eiendom.

OBS! Det er viktig at du i adressefeltet skriver den adressen som står i tekstmeldingen du har fått.


Hedmarken-brannvesen.no ivaretar gjeldende bestemmelser om personvern.  Opplysningene du har gitt via dette skjema benyttes for å oppdatere kommunens database om registrerte fyringsanlegg. Etter 30 dager slettes alle opplysningene du har registrert fra selve nettsiden.