Nytt ildsted

Når nytt ildsted er montert skal dette meldes til brannvesenet. Straks du har sendt inn skjema kan du benytte ildstedet. Det stilles ingen formelle krav til den som skal sette opp et ildsted. Vi anbefaler likevel at du bruker kvalifiserte fagfolk til dette arbeidet. Du trenger ikke å søke bygningsmyndighetene om du skal installere, endre, rive eller reparere ildsted innenfor en og samme bruksenhet eller branncelle. Du må søke hjelp fra fagfolk om du skal bygge, rive, endre eller rehabilitere skorstein.

«Melding om montering av ildsted»