Alle må ha røykvarsler

Alle boliger og fritidsboliger skal ha brannalarmanlegg eller røykvarslere. Du må ha minst en røykvarsler i hver etasje. De skal være plassert slik at de kan oppdage og varsle om brann på kjøkken, i stua, sonen utenfor soverom og i sonen utenfor teknisk rom. Det kan ikke være dør mellom et rom som skal dekkes og rommet der røykvarsleren er plassert. Har du for eksempel åpen løsning vil en røykvarsler kunne dekke både kjøkken og stue. Hvis du har dør mellom, må du ha en røykvarsler i hvert av rommene. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket.

Velg optisk røykvarsler

Det finnes to ulike typer røykvarslere; optiske og ioniske. Disse oppdager branner på forskjellige måter. Boligbranner starter ofte som ulmebranner. Optiske røykvarslere varsler slike branner raskest.

Optiske «ser»

Boligbranner starter ofte som ulmebranner i møbler og elektrisk utstyr. En ulmebrann utvikler seg sakte og med mindre flammer. En optisk røykvarsler «ser» de litt større partiklene i den giftige røyken som dannes når en ulmebrann utvikler seg. Med en optisk røykvarsler er sjansen større for at du blir varslet tidlig ved ulmebrann.

Ioniske «føler»

En brann med høy temperatur og mye flammer kalles gjerne en flammebrann. Røyken fra en slik brann inneholder partikler som en ionisk røykvarsler reagerer raskere på. I boliger er ikke flammebranner like vanlige som ulmebranner.

Kombinasjonsvarslere

Det finnes røykvarslere som kombinerer forskjellige typer sensorer, som for eksempel optisk og termisk varsling.  Her vil varsleren reagere som en optisk varsler, men samtidig reagere dersom temperaturen blir for høy (normalt over 57°c) eller at temperaturen stiger raskt. Se etter CE-merket

Det er forhandlerne som er ansvarlig for at røykvarslerne de selger er produsert i henhold til regelverket. Det du må sjekke er at varsleren er CE-merket.

Koble varslerne sammen

Flere røykvarslere gir økt trygghet. Husk at du kan koble røykvarslerne sammen slik at alle varslerne piper samtidig ved brann. Du kan kan koble røykvarslerne sammen enten trådløst eller med kabel.

Har du en bolig med mange rom eller flere etasjer bør du i tillegg koble røykvarslerne sammen (seriekoble). Dette virker slik at når en røykvarsler piper et sted, så piper alle røykvarslerne samtidig. Dette kan gi deg verdifull tid til å evakuere, for eksempel hvis en brann starter i kjelleren og du sover i andre etasje.

Slik plasserer du røykvarsleren riktig

Halvparten av alle boligbranner oppstår om natten. Sørg for at røykvarslerne vekker alle som sover.

  • Røykvarslere skal normalt monteres på høyeste punkt i taket og minst en halv meter fra veggen. Sjekk alltid monteringsanvisningen.
  • Ha minst en røykvarsler i hver etasje.
  • I boliger med flere etasjer bør du plassere røykvarslere i nærheten av trappene, slik at lyden fra alarmen bærer lettere gjennom etasjene.
  • Du bør minst ha en røykvarsler per 60 kvadratmeter.
  • Avstanden mellom to røykvarslere bør ikke være større enn 12 meter.
  • Røykvarslerne skal kunne høres tydelig på alle soverom når alle dører er lukket.

Nye krav for hus bygget fra 2010

Røykvarslere skal være tilknyttet strømforsyning og ha batteribackup. Der det er behov for flere røykvarslere, skal varslerne være seriekoblet. Dette har ikke tilbakevirkende kraft.

Sjekk røykvarsleren

Halvparten av alle dødsbranner skjer i boliger uten røykvarsler som virker. Pass på at røykvarslerne fungerer i boligen din.

Test hver måned

Alle røykvarslere bør testes med jevne mellomrom, helst en gang i måneden. Test røykvarsleren ved å holde ”test-knappen” inne noen sekunder. Røykvarsleren skal da begynne å pipe. Om den ikke gjør det må du bytte batteri og gjenta testen, eventuelt kjøpe ny varsler.

I tillegg til å teste røykvarsleren med testknappen, bør du med jevne mellomrom teste med røyk. Du kan f.eks. blåse røyk fra en fyrstikk eller et stearinlys mot røykvarsleren. Dersom røykvarsleren ikke reagerer med nytt batteri, er røykvarsleren defekt og må skiftes. De fleste røykvarslere lager korte og svake pip når batteriet begynner å bli dårlig. Du må da skifte batteri.

Bytt batteri hvert år

De fleste røykvarslere lager korte og svake pip når batteriet begynner å bli dårlig. Du må da skifte batteri så snart som mulig. Røykvarslere bør testes minst en gang i måneden og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Du kan bruke en pinne eller lignende for å gjøre det enklere å nå opp. Batteriet bør skiftes en gang i året. Gjør det til en vane å bytte batteri 1. desember, det er nemlig røykvarslerens dag. HUSK: Trådløse seriekoblede røykvarslere må ha alkalisk batteri av god kvalitet!

Levetid på røykvarslere

En røykvarsler bør normalt byttes ut etter åtte til ti år. På de aller fleste røykvarslere er det angitt levetid på etiketten bak på varsleren. I rom med mye støv og skitt kan detektoren bli ustabil, og gi falske alarmer fordi sensoren blir skitten eller støvete. I slikt miljø vil levetiden til røykvarsleren være kortere.