Selvbetjening – Forespørsel om alarmtilkobling

Når en bygning er tilkoblet 110-sentralen, blir brannvesenet automatisk varslet hvis en alarm utløses. Et automatisk alarmanlegg kan varsle om brann eller utløst heisalarm. Automatisk tilkobling til 110-sentralen sikrer rask utrykning hvis uhellet er ute.

Om du ønsker tilkobling ber vi deg fylle inn understående skjema.

93A Veileder til kunde for ABA

93 Skjema