Selvbetjening – Melding om arrangement

Melding om store arrangementer

Planlegger du et større arrangement i Stange, Løten eller Hamar kommune? Da må dere sende melding til Hedmarken brannvesen. Dette gjelder eksempelvis utendørs arrangementer som serveringstelt, avsperring av et område med en stor folkemengde etc. eller innendørs arrangementer i bygning beregnet for annen bruk.

Det er ikke utarbeidet noen mal for melding om arrangement til brannvesenet, da omfanget av arrangementene er så ulike. Men som hovedregel ber vi om følgende punkter legges ved.

•Tidspunkt og tema for arrangementet, størrelse, stedsangivelse m.v

•Risikoanalyse: Kartlegging av hva som kan gå galt, hvordan dette skal hindres fra å skje og hvilke sikkerhetstiltak som er planlagt for å redusere konsekvensene dersom noe galt skjer.

•Beskrivelse av bygningens utforming og tilhørende installasjoner eller utstyr, slik som alarm-/lydanlegg, slokkeutstyr og rømningsskilt/belysning.

•Beskrivelse av innredningens og utstyrets brennbarhet, brannfarlig virksomhet samt bygningskonstruksjonenes brannmotstand og evne til å motstå sammenstyrtning.

•Beskrivelse av rømningsveiene (beliggenhet, antall adkomst, bredde osv) sett i forhold til beregnet persontall og tilgjengelig rømningstid. Persontall bør eventuelt fastsettes etter særskilt analyse av kvalifisert brannrådgiver

•Prosedyrer for evakuering

•Oversikt over sikkerhetspersonell: Antall, rutiner og ansvar. Gjennomført opplæring/øvelse osv.

•Tilrettelegging for redningspersonellets adkomst til og i byggverk/område

Hedmarken brannvesen ber om at meldingen sendes i god tid (3 uker) før arrangementet, da dette gir oss tid til å vurdere om arrangøren ivaretar sikkerheten, samt mulighet til å gi dere veiledning og tilbakemeldinger som kan bedre sikkerheten ved deres arrangement.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en veileder for sikkerhet ved store arrangementer som dere vil hjelpe dere i veien med planleggingen av arrangementet. https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-for-sikkerhet-ved-store-arrangementer/

Husk at det ofte er flere andre instanser dere må søke, som politiet, kommunen etc. Informasjon om dette finner du i veilederen fra DSB.