Selvbetjening – Søknad om bålbrenning

Husk

  • at all bruk av ild utendørs skjer på eget ansvar
  • at det er innhentet tillatelse til bål og annen brenning av grunneier
  • at slokkemidler må være tilgjengelig
  • ansvarlig voksen person må ha tilsyn, og ikke forlate stedet før det med sikkerhet er konstatert at ild og glør er helt slokket
  • brannsjefen kan forby all bruk av ild ved spesielle vær- og vindforhold
  • Vi må ha noen dagers varsel for å kunne behandle søknaden. Søknader behandles på normale arbeidsdager.