Selvbetjening – Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare

Ønsker din virksomhet å selge fyrverkeri i klasse II og III i Hamar, Stange eller Løten kommune må du søke Hedmarken brannvesen om tillatelse. Tillatelse til handel med fyrverkeri gis for mengder til og med 500 kg. For større mengder enn dette, må du ha tillatelse av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

«Søknad om salg av fyrverkeri med veileder»