Fått studieplass?

Opptatt av brannsikkerhet? I en fase av livet hvor man gjerne er mer opptatt av å treffe mange nye mennesker, få nye venner, lære noe nytt og ikke minst det å flytte til egen bolig, er kanskje ikke brannsikkerheten det første man tenker på.

Når du flytter hjemmefra er det mye du må ta ansvar for selv – også din egen sikkerhet. I et trangt boligmarked ved semesterstart er det fristende å takke å bukke for det som er ledig av bolig på markedet. Vi ser ofte at utleiebolig og hybler ikke har tilfredsstillende brannsikkerhet. Det er utleier som har ansvaret for at krav til brannsikkerhet er oppfylt, men det gjelder til syvende og sist deg. Hvordan er det der du bor?

Boligeier har ansvar for at

  • boligen har nok rømningsveier
  • det finnes brannalarmanlegg eller nok røykvarslere
  • det finnes slokkeutstyr – husbrannslange eller brannslokningsapparat – i boligen

Den som leier har ansvar for å

  • teste røykvarslere og bytte batteri
  • kontrollere slokkeutstyret jevnlig
  • melde fra til utleier ved feil og mangler

Les mer om krav til utleieboliger på sikkehverdag.no og gode råd til studenter og utleier hos Norsk brannvernforening