Tilretteleggingsveileder

I forbindelse med reguleringsplaner og byggesaker er det behov for å tilrettelegge for brannvesenets innsats. Her ligger vår lokale veileder.

«Retningslinjer for tilrettelegging 2021«