Arrangement og overnattning

Dersom du skal organisere større arrangementer, er det viktig at du tenker på sikkerheten til alle som skal delta. Følgende under skal meldes til brannvesenet.

Overnatting

Har du planer om å benytte lokaler til overnatting som ikke er godkjente overnattingssteder, som for eksempel skoler, barnehager eller andre offentlige bygg, må du melde fra til 110-sentralen. «Melding om overnatting».

Fakkeltog og markering

Planlegger du å arrangere fakkeltog eller en annen markering med fakler skal du sende melding til brannvesenet. Meldingen bør sendes minimum tre uker før fakkeltog eller markering skal skje. «melding om fakkeltog og markering»

Politiet skal også varsles, se lokale politivedtekter som gjelder for hver kommune.

Store arrangement

Planlegger du et arrangement i et bygg eller på et område som normalt ikke brukes til slike tilstelninger, må du sende oss en melding. Ved store arrangementer og festivaler må du melde fra senest fire uker før.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har laget en veileder for sikkerhet ved store arrangementer som vi oppfordrer alle arrangører til å sette seg godt inn i før søknaden eller melding sendes brannvesenet.

veileder for sikkerhet ved store arrangementer (pdf, 3 mb)

Politiet skal også varsles, se lokale politivedtekter som gjelder for hver kommune.

Før du søker, må du ha følgende dokumentasjon på plass:

  • Tidspunkt og tema for arrangementet, størrelse, stedsangivelse og hvem som er ansvarlig.
  • Risikoanalyse med kartlegging av hva som kan gå galt, hvordan det skal forhindres og hvilke tiltak som er planlagt for å redusere konsekvensene dersom noe skjer.
  • Beskrivelse av bygningens/områdets utforming og tilhørende installasjoner eller utstyr, som alarm- og lydanlegg, slokkeutstyr og rømningsskilt/belysning.
  • Beskrivelse av innredningens og utstyrets brennbarhet, brannfarlig virksomhet, samt bygningskonstruksjonenes brannmotstand og evne til å motstå sammenstyrtning.
  • Beskrivelse av rømningsveiene (beliggenhet, antall adkomster, bredde osv.) sett i forhold til beregnet persontall og tilgjengelig rømningstid. Persontall bør eventuelt fastsettes etter særskilt analyse av kvalifisert brannrådgiver.
  • Prosedyrer for evakuering.
  • Oversikt over sikkerhetspersonell – antall, rutiner og ansvar, gjennomført opplæring/øvelse osv.
  • Tilrettelegging for redningspersonellets adkomst til og i bygning/område.
  • Bruk av brannfarlig vare. (Ved bruk av pyroteknisk varer må det sendes søknad.)
  • Store arrangementer og arrangementer med økt risiko for brann må meldes til brannvesenet i god tid – minst fire-åtte uker.