Fritidsbolig

Brannforebyggerne våre har som hovedoppgave å utføre lovpålagt tilsyn og feiing av piper og ildsteder på fritidsboliger. Under et besøk på en fritidsbolig gjennomfører vi både tilsyn og feiing dvs.:
# Vi gjennomfører tilsyn av innvendige forhold dvs. ser etter at ildsted fungerer, og informerer om slokkemidler, varslingsutstyr og rømningsveier
# vi gjennomfører tilsyn av utvendige forhold vedrørende skorstein og adkomst og feiing/rengjøring av skorstein/røykkanaler ved behov.

Varsling av Feiing – via sms:

Brannvesenet har ett «nytt» datasystem og varsler tilsyn av ildsted og feiing på SMS til huseier. Tekstmeldingen du mottar er fra et lengre nummer enn det som er vanlig. Vi ønsker derfor å forsikre våre innbyggere om at dette ikke er svindel, og man kan trygt åpne meldingen. Nummeret er unikt og knyttet til kommunikasjonen med deg som innbygger, og det vil endres ved neste varsel fra oss. Det er derfor ikke noe hjelp å lagre dette

For å se fullstendig varselbrev, gå inn på hjemmesiden til din kommune. Logg inn på Min side, og se under Feiing & Tilsyn.

Husk:

 • Det er viktig at du svarer med tallet 1 (ja) eller tallet 2 (nei) på tekstmeldingen.
 • Svarer du 1 (ja), får du en ny SMS som takker for tilbakemelding, og en link hvor du kan gå inn for å få mer informasjon om besøket.
 • Svarer du 2 (nei), så får du en ny SMS om at ditt svar er mottatt. Huseier er da selv ansvarlig for å kontakte brannvesenet for å avtale nytt tidspunkt.
 • Ta gjerne kontakt med Hedmarken brannvesen på tlf. 400 07 999 dersom du har spørsmål rundt dette.

Feiing består av:

 • feiing/rengjøring av skorstein/røykkanaler
 • dersom huseier ønsker det, reise stigen til taket (det forutsettes at stigen er lett tilgjengelig for feier)
 • etter avtale med huseier, feiing/rengjøring av røykrør (rør mellom ildsted og skorstein)
 • etter avtale med huseier, eventuelt ta ut sot
 • tilsyn av utvendige forhold vedrørende skorstein og adkomst.

Boligtilsyn består av:

 • tilsyn/inspeksjon av fyringsanlegget (ildsted, skorstein, sotluke eventuelt feieluke, røykrør, brannmur og annet tilhørende fyringsanlegget)
 • tilsyn med feierens adkomstmuligheter
 • Det vil også innenfor en begrenset tidsbruk bli utført tilsyn av slokkemidler, røykvarslere, rømningsveier og lignende.

Dette må du forberede:

 • Eier eller en eierrepresentant må være tilstede.
 • Sett frem stige.
 • Det må ikke fyres i ildsteder under feiingen.
 • Alle ovnsdører, luker og spjeld må være lukket for å unngå sotskade.
 • Samtlige ildsteder, sotluker og skorsteiner må være tilgjengelige.
 • Sørg for å ha kontroll på eventuell hund.
 • Eier, eller representant for eier, må ha dokumentasjon på fyringsanlegget klart til tilsynet.
https://animoto.com/play/d00q7dmNbboRGEN11JXIcQ
Info – Sikker adkomst på tak

Hedmarken brannvesen har også utarbeidet et infoskriv om sikker adkomst på tak.