Studenter

Opptil 10 000 studenter har ikke røykvarsler i boligen sin, viser en undersøkelse.

Norsk brannvernforening

Hvert år i forbindelse med skolestart i august-september gjennomfører vi Studentkampanjen på Høgskolen i Innlandet – Hamar/Blæstad. Her informerer vi om brannsikkerhetstiltak på studenthybler, samt utleier og leiers forskjellige plikter.
I forbindelse med kampanjen arrangerer vi VR-slokkekurs, deler ut informasjon og prøver å informere studentene om vanlige brannfarer og dele ut gode forebyggende råd.

Om kampanjen

Satsningen er en landsdekkende, forebyggende kampanje. Bak kampanjen står Norsk brannvernforening, Tryg Forsikring, samt nærmere 30 brannvesen i typiske studieområder. Bakgrunnen for denne årlige kampanjen er undersøkelsen fra 2014 som avdekket alvorlige forhold knyttet til studenters adferd, bevissthet og kunnskap om grunnleggende brannsikkerhet. Den viste også at det er mange utleiere som slurver med sikkerheten.

Fått studieplass?

Opptatt av brannsikkerhet? I en fase av livet hvor man gjerne er mer opptatt av å treffe mange nye mennesker, få nye venner, lære noe nytt og ikke minst det å flytte til egen bolig, er kanskje ikke brannsikkerheten det første man tenker på.

Når du flytter hjemmefra er det mye du må ta ansvar for selv – også din egen sikkerhet. I et trangt boligmarked ved semesterstart er det fristende å takke å bukke for det som er ledig av bolig på markedet. Vi ser ofte at utleiebolig og hybler ikke har tilfredsstillende brannsikkerhet. Det er utleier som har ansvaret for at krav til brannsikkerhet er oppfylt, men det gjelder til syvende og sist deg. Hvordan er det der du bor?

Boligeier har ansvar for at:

 • boligen har nok rømningsveier
 • det finnes brannalarmanlegg eller nok røykvarslere
 • det finnes slokkeutstyr – husbrannslange eller brannslokningsapparat – i boligen.

Den som leier har ansvar for å:

 • Teste røykvarslere og bytte batteri
 • kontrollere slokkeutstyret jevnlig
 • melde fra til utleier ved feil og mangler.

Student? Dette bør du sjekke når du flytter inn:

 • Se til at det er minst én røykvarsler i hver etasje, og test at de virker.
 • Alarmen skal høres på oppholdsrom og soverom selv om dørene er igjen.
 • Kjøp omså din egen røykvarsler som du kan ha der du pleier å sove.
 • Gjør deg kjent med rømningsveiene, og sørg for at minst to er ryddet og ikke blokkert.
 • Sjekk om det er slokkeutstyr i nærheten, og gjør deg kjent med hvordan de virker.
 • Arranger en brannøvelse slik at alle beboerne er kjent med rømningsveiene og har prøvd de.

Bilder