Feiing

Brannforebyggerne våre har som hovedoppgave å utføre lovpålagt boligtilsyn og feiing av piper og ildsteder. Under et feiebesøk gjennomfører vi tilsyn av utvendige forhold vedrørende skorstein og adkomst og feiing/rengjøring av skorstein/røykkanaler ved behov.

Varsling av Feiing – via sms:

Brannvesenet har ett «nytt» datasystem og varsler tilsyn av ildsted og feiing på SMS til huseier. Tekstmeldingen du mottar er fra et lengre nummer enn det som er vanlig. Vi ønsker derfor å forsikre våre innbyggere om at dette ikke er svindel, og man kan trygt åpne meldingen. Nummeret er unikt og knyttet til kommunikasjonen med deg som innbygger, og det vil endres ved neste varsel fra oss. Det er derfor ikke noe hjelp å lagre dette

For å se fullstendig varselbrev, gå inn på hjemmesiden til din kommune. Logg inn på Min side, og se under Feie- og boligtilsyn.

Hvis tidspunktet passer:

 • Hvis tidspunktet passer, er det viktig at du svarer med tallet 1 (ja) på tekstmeldingen
 • Svarer du 1 (ja), får du en ny SMS som takker for tilbakemelding, og en link hvor du kan gå inn for å få mer informasjon om feiingen.

Hvis tidspunktet IKKE passer:

 • Hvis tidspunktet ikke passer må du som huseier kontakte brannvesenet på telefon for å avtale nytt tidspunkt.
 • Telefonnummeret til Brannforebyggeren som skal besøke deg finner du lengst ned i tekstmeldingen. Dersom vedkommende ikke er tilgjengelig, ta kontakt med sentralbordet på tlf. 400 07 999, så vil de være behjelpelige.

HUSK:

 • Dersom huseier har leietakere må de selv ta kontakt med sine leietakere, og informere om tilsyn og feiing.
 • Telefonnummeret til aktuell brannforebygger finner du alltid lengst ned i den originale tekstmeldingen.
 • Ta gjerne kontakt med Hedmarken brannvesen på tlf. 400 07 999 dersom du har spørsmål rundt dette.

Feiing består av:

 • feiing/rengjøring av skorstein/røykkanaler
 • dersom huseier ønsker det, reise stigen til taket (det forutsettes at stigen er lett tilgjengelig for feier)
 • etter avtale med huseier, feiing/rengjøring av røykrør (rør mellom ildsted og skorstein)
 • etter avtale med huseier, eventuelt ta ut sot
 • tilsyn av utvendige forhold vedrørende skorstein og adkomst.

Dette må du forberede før Feiing:

 • Du trenger ikke være hjemme, dersom du ikke har feiing fra loft.
 • Sett frem stige.
 • Si ifra til alle i boligen om at det vil bli utført feiing.
 • Det må ikke fyres i ildsteder under feiingen.
 • Alle ovnsdører, luker og spjeld må være lukket for å unngå sotskade.
 • Ha kontroll på hund.
 • Om feieren ikke kommer inn, må du ta ut soten selv – husk da å oppbevare soten i ildfast beholder.
https://animoto.com/play/d00q7dmNbboRGEN11JXIcQ
Info – Sikker adkomst på tak

Hedmarken brannvesen har også utarbeidet et infoskriv om sikker adkomst på tak.