Virksomhet

Alle som eier eller driver virksomhet, skal sette seg inn i hvilke krav som stilles til brannsikkerhet. Alle virksomheter har plikt til å jobbe systematisk med brannsikring.

Hedmarken brannvesen

Sort-hvitt bilde av et slokkeapparat

Næringsbygg

Alle som eier eller driver virksomhet i et næringsbygg, skal sette seg inn i hvilke krav som stilles til brannsikkerhet. Her finne råd for å jobbe systematisk med brannsikring.


Borettslag og sameier

Vi opplever mange henvendelser fra boligselskaper som trenger hjelp i sitt systematiske sikkerhetsarbeid. Her finner du nyttig informasjon vedrørende brannsikkerhet og andre ting som kan være aktuelt for deres borettslag.

Sort-hvitt bilde av en kjele på in induksjonstopp
Sort-hvitt bilde av en brannkonstabel ved en lift

Veileder – Tilrettelegging

Hedmarken brannvesen retningslinjer er utarbeidet for å sikre at tiltak som gjennomføres i byggesaker er i overenstemmelse, og samsvarer med de behov Hedmarken brannvesen har knyttet til materiell og utstyr, samt dimensjonert beredskap i sitt virkeområde.


Landbruk

Hamar, Stange og Løten er store landbrukskommuner, med et antall store gårds- og driftsbruk med tilhørende dyreholdninger av primært fjærkre, storfe og gris. Mer info finner du her.

Sort-hvitt bilde av en brannslange
Sort-hvitt grafikk av elektriske apparater

Hjemmetjenesten
(Risikoutsatte grupper)

3 av 4 som omkommer i brann tilhører en risikoutsatt gruppe. Eldre med hjelpebehov, rusavhengige og mennesker med psykiske helseproblemer er særlig sårbare for brann.

Bilde fra: DSB


Camping & båt

Lurer du på sikkerheten på campingplassen eller båten din? Her har vi samlet masse god informasjon og brosjyrer.

Sort-hvitt bilde av en brannkonstabel ved siden av en brennende gassflaske, med en brannbil i bakgrunnen
Sort-hvitt bilde av brannbamsen Bjørnis

Skoler & barnehager

Barnehager og skoler er blant de bygningstypene som er mest utsatt for brann her i landet (undersøkelser fra BVF). Her informerer vi om brannsikkerhet rundt dette.


Kulturhistoriske bygg

I Stortingsmelding 35 er en av fem nasjonale målsetninger om å hindre tap av kulturhistoriske verdier. Info rundt dette finner du her.

Sort-hvitt bilde av en RVR-bil
Sort-hvitt bilde av en komfyrvakt

Sykehus & Institusjon

Alle sykehusene, sykehjemmene og pleie- og omsorgsinstitusjonene er registrert som særskilte brannobjekt og våre brannstasjoner er lokalisert slik at alle har en utrykningstid som ikke overstiger 10 minutter.


Farlig stoff

Her har vi samlet diverse lenker, forskrifter, veiledninger, temaveiledere og faktaark om håndtering av eksplosiver, transport av farlig gods og industrisikkerhet.

Sort-hvitt bilde av et varselskilt med etsende væsker
Sort-hvitt bilde av en vaktleder på brannsentralen 110 foran PC-skjermer

Alarmtilkobling til 110-Sentral

Automatisk tilkobling til 110-sentralen sikrer rask utrykning hvis uhellet er ute.

Bilde: Bjørn H Stuedal, Alarmsentral Brann Innlandet


Ofte stilte spørsmål

Her har vi prøvd å samle svar på noen av de vanligste spørsmålene vi mottar.

Sort-hvitt bilde av et tastatur
Sort-hvitt bilde av et elektronisk skjema

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Klikk her så finner du kontaktskjema, adresser, telefonnummer og masse annet matnyttig.