Camping og båt

En campingplass er en virksomhet som tilbyr et sted for overnatting for campingturister. Den inneholder alltid teltplasser og oppstillingsplasser for campingvogner og bobiler. Mange tilbyr også overnatting i campinghytter. Campingenheter (telt og campingvogner) har avstandskrav på 3m mellom enheter. Men de er ofte utvidet med såkalte ”spikertelt”, og da er avstandskrav mellom enhetene på åtte meter.

En småbåthavn er en havn for mindre, oftest privateide båter, og som tilbyr salg, vedlikehold, vinteropplag og utstyr for disse. En del småbåthavner er primært brygger for båter, mens andre steder har egne gjestehavner med toaletter, dusj, kiosk, drivstoff og ev. tømming av septiktanker.

Lokalt bilde

I vårt område er det to større campingplasser: Tangenodden Camping og Budor Caravan. Småbåthavner finnes det flere av:

  • Hamar: Tjuvholmen småbåthavn (540 plasser), Brygga båthavn i Hamarbukta (140 plasser) og ved Stangebrua (ca. 50 plasser)
  • Stange: Stange båthavn på Gillundstranda (122 båtplasser), Tangen båthavn og Geitholmen båthavn
  • Ringsaker: Grøtodden båthavn på Jessnes, Nes båthavn, Brumunddal båthavn, Båssenden båthavn og Bergevika båthavn på Helgøya

Kvantitative og kvalitative data

Hvert år er det rundt 45 campingbranner i Norge, med flest branner i sommerhalvåret. I perioden 2016-2019 har det ifølge brannstatisikk.no vært ni personskader og syv omkomne som følge av campingbranner. I løpet av 2007-2017 var det registrert over 600 båtbranner i Norge, dvs. ca. 60 per år. Ofte skyldes det overbelastning av det elektriske anlegget. Brann er den mest fryktede hendelsen i båt. Gass, varme og elektriske anlegg er de mest utsatte installasjonene som brannkilder.

Brannsikkerhet på båt

Husk røykvarsler og slokkeapparat
Det kan være trangt i båthavna, så hvis en brann først oppstår i én båt kan den raskt spre seg til andre. I tillegg er det ofte mye brennbart materiale i båten, og trangt å komme seg ut av lugaren. Vi anbefaler at alle med litt større båter monterer røykvarsler i båten, og har en plan for rask evakuering. I tillegg bør du ha et godkjent slokkeapparat som fungerer og er lett tilgjengelig. Tidlig varsling kan redde både liv og eiendom!

Gass i båt
Mange fritidsbåter bruker gass til oppvarming og matlaging. Feil på gassapparatet eller feil bruk kan føre til brann, eksplosjon eller kullosforgiftning (CO). Aggregater og dieseldrevne varmeapparater kan også føre til kullosforgiftning. Det kan være vanskelig å oppdage gasslekkasjer, så det er lurt å montere gassvarsler og CO-varsler i tillegg til røykvarsler. Propananlegg og koke- og varmeapparater må installeres, kontrolleres og repareres av fagfolk for å avdekke eventuelle lekkasjer. I en båt er maksimale tillatte beholdning av gass 22 kg, og gass-slangen skal ikke være lengre enn 1,2 meter (dvs. 1,2 m mellom gassflaske og rør, og igjen mellom rør og gassapparatet). Husk at bruk og oppbevaring av gass krever forsiktighet!

Sjekk båten jevnlig
Gjør det til en vane å tenke brannsikkerhet når du gjør båten klar for sesongen. Gå over det elektriske anlegget, og sjekk båten for olje- eller drivstofflekkasjer. Test røykvarsler og gassvarsler, og sjekk at slukkeutstyret står på grønt og ikke er for gammelt

Leie Redningsvest

Visste du forresten at vi leier ut redningsvester på stasjonen på Hamar? Vi har vester til små og store!

NYE REGLER rundt campingplasser fra 2022

For å styrke brannsikkerheten og forenkle reglene for campingnæringen, vil regjeringen innføre nye krav til avstand, parsellinndeling og branngater på norske campingplasser. Den største endringen som er foreslått er å innføre et nytt krav om avstand på 4 m mellom campingenheter på campingplasser. Avstandskravet forutsetter at arealet på campingenheten ikke overstiger 75 m2, og at campingenheten ikke på noe punkt er høyere enn 3,50 m. Forslaget innebærer en lemping av tidligere avstandskrav på 8m for spikertelt men samtidig en skjerping av preakseptert ytelse i veiledningen på 3m for campingvogn mv. med tilhørende fortelt. Reglene trer i kraft til campingsesongen 2022. De nye reglene vil gjelde nye tiltak på campingplasser – enten campingplassene er nyetablerte eller gamle.   

Sort-hvitt bilde av en kurspresentasjon i power-point. Tittel: Internkontroll = brannsikkerhet

Brosjyre – Bedre sikkerhet på campingplassen

Brannvesenene i tidligere Hedmark Fylke har samarbeidet rundt informasjonstiltak og utviklet brosjyren «Bedre sikkerhet på campingplassen, et felles ansvar». Her finner du den. NB! Avstandskravene for campingplasser er ikke oppdatert til å reflektere nye regler som trer i kraft til campingsesongen 2022.


Kurs & Opplæring

Hedmarken brannvesen tilbyr kurs til entreprenører, bedrifter, institusjoner og privatpersoner innenfor områdene brannvern og varme arbeider.

Sort-hvitt bilde av en kurspresentasjon i power-point. Tittel: Internkontroll = brannsikkerhet