Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Hedmarken brannvesen samler inn og bruker informasjon om brukerne av våres nettsted.

Ansvar

Hedmarken brannvesen IKS er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres via nettstedet www.hedmarken-brannvesen.no, og tilhørende digitale publikumstjenester.

Databehandleravtaler mellom Hedmarken brannvesen IKS og leverandørene regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. Avtalene skal ivareta personopplysningsloven og sikre at praksis for behandling av personopplysninger er i tråd med Datatilsynets anbefalinger.

Nettstatistikk

Hedmarken brannvesen benytter analyseverktøyet Matomo Analytics for å samle inn opplysninger om besøkende på hedmarken-brannvesen.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Vi lagrer type nettleser, deler av din IP-adresse og hvilken side du har besøkt i webserverens logger. Disse loggene blir utelukkende brukt til arbeid rundt feilsøking og sikkerhet, og ingen data blir trukket ut eller brukt fra disse loggene.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som www.hedmarken-brannvesen.no. Hedmarken brannvesen bruker ikke cookies til å generere statistikk (ut over webstatistikk-formål, se over). Vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

Som nettbruker kan du velge å avvise lagring og bruk av informasjonskapsler («cookies»). Vi anbefaler Post- og teletilsynets nettsted nettvett.no for beskrivelse av hvordan du kan akseptere eller avvise informasjonskapsler («cookies»).

WordPress

Det er WordPress.org som leverer publiseringsverktøyet WordPress for vårt nettsted og som står for teknisk utvikling, drift og vedlikehold. WordPress benytter følgende informasjonskapsler:

Digitale tjenester og skjema

Vi bruker elektroniske skjema for å gjøre det enklere å sende inn søknader og meldinger. Disse skjemaene finner du på www.hedmarken-brannvesen.no. Når du fyller ut digitale skjema vil dine personopplysninger (for eksempel navn, e-postadresse og telefonnummer) bli registrert av Hedmarken brannvesen IKS. Informasjonen som blir sendt inn vil bli behandlet som fortrolig, så sant du ikke har gitt samtykke til noe annet.

Opplysningene vil være tilgjengelig for saksbehandlende person eller enhet i brannvesenet, og benyttes til sakens opprinnelige formål. Hvis saken er arkivverdig vil opplysningene registreres og lagres inn i kommunens sentrale sak/arkivsystem. Generelt vil personopplysninger og informasjon sendt inn via digitale skjemaer slettes fra vårt nettsted etter et gitt intervall (normalt ca. 3 måneder)»

E-post og telefon

Hedmarken brannvesen benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle våre lovpålagte oppgaver. Leder i avdelingen der e-posten eller telefonsamtalen mottas har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling, journalføres.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post

Saksbehandling og arkivering

Hedmarken brannvesen har et sak/arkivsystem med elektronisk journalføring og elektronisk lagring av saksdokumenter. Her behandles personopplysninger for å oppfylle våre lovpålagte oppgaver etter bl.a. brann – og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter i samsvar med personopplysningsloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven og arkivloven.

Det registreres ulike typer personopplysninger i sak/arkivsystemet. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen. Registrering, lagring og oppbevaring skjer etter arkivlovgivningens regler. Saksdokumentene kan i tillegg inneholde sensitive personopplysninger. Som en del av den pålagte saksbehandlingen innhenter Hedmarken brannvesen i noen tilfeller opplysninger fra andre etater på eget initiativ etter lovhjemmel i forvaltningsloven

Besøk, kamera og porttelefon

Ved inngangspartiet til brannstasjonen på Hamar er det montert et kamera som er aktivert 24/7. Bildet av inngangspartiet vises i sanntid og har ikke opptaksmulighet. Vi loggfører ikke  besøkende på brannstasjonene hos oss.

Rettigheter

Du kan på anmodning få se alle opplysningene Hedmarken brannvesen har registrert om deg. Dersom opplysningene ikke er korrekte eller relevante, kan du be om at de endres eller slettes.

Bruk av e-post

Når du kontakter oss via epost, ber vi deg om å ivareta følgende forsiktighetsregler:

  • Epost-forsendelser er å sammenligne med åpne postkort. Alle som behandler e-post kan lese det som står der.
  • Vær vennlig å ikke sende opplysninger pr. e-post som inneholder personnummer.
  • Send heller ikke opplysninger som kan knyttes til deg eller andre personer og som inneholder helseopplysninger, opplysninger om straffbar virksomhet, rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger. (Jfr. Personopplysningsloven) Husk: Det du skriver i e-post til oss, er godkjent av deg og er ditt ansvar. Brannvesenets personell kan ikke lastes dersom det fremkommer opplysninger i din e-post som ikke andre skal se.
  • Siden e-postadresser er «ferskvare», ber vi de som kontakter oss om å oppgi vanlig postadresse i tillegg. Dette sikrer god postgang til rette vedkommende.

Brannvesenet forplikter seg til kun å skrive opplysninger tilbake som ikke inneholder sensitive personopplysninger. Dersom et svar krever slike opplysninger, vil svaret til deg komme på en måte som er godkjent for det.