Feiing og Tilsyn

Feiing og tilsyn er to av de viktigste oppgavene vi har for forebygge brann, slik at tap av liv og verdier unngås. Under et boligtilsyn ser vi etter at ildsted fungerer, og informerer om slokkemidler, varslingsutstyr og rømningsveier. Det vil i løpet av tilsynet også bli gjort en vurdering på om fyringsanlegget i boligen har behov for feiing, som i så fall vil skje i etterkant av boligtilsynet.

Boligtilsyn og feiing i våre kommuner gjennomføres risikobasert. Det vil si at vi går tilsyn og feier etter behov ut fra kriterier som type skorstein, ildsted, alder på bolig, fyringsmønster og lignende. Dette betyr også at noen boliger får tilsyn oftere og noen sjeldnere. ​Avgiften for feiing og tilsyn inngår i de kommunale avgiftene som husstandene betaler til kommunene.

Sort-hvitt bilde av et slokkeapparat

Boligtilsyn

Under et boligtilsyn ser vi etter at ildsted fungerer, og informerer om slokkemidler, varslingsutstyr og rømningsveier. Det vil i løpet av tilsynet også bli gjort en vurdering på om fyringsanlegget i boligen har behov for feiing, som i så fall vil skje i etterkant av boligtilsynet.


Feiing

Under et feiebesøk gjennomfører vi tilsyn av utvendige forhold vedrørende skorstein og adkomst og feiing/rengjøring av skorstein/røykkanaler ved behov.

Sort-hvitt bilde av en brannforebygger på vei opp en stige til et tak
Sort-hvitt bilde av en eldre peis

Fresing

Under fresing av skorstein er det viktig å dekke til ovnen(e) så godt det lar seg gjøre. Her finner du noen tips fra oss.


Fyringstips

Lurer du på hvordan du skal fyre best mulig i peisen?. Her har vi samlet masse god informasjon og en film fra bransjeforeningen Norsk Varme.

Sort-hvitt bilde av et ildsted
Sort-hvitt bilde av et slokkeapparat

Skjemaer

Skal du søka fritak for feiing og tilsyn eller muligens melde fra om montering av nytt ildsted? Her har vi samlet de skjemaene du trenger.


Ofte stilte spørsmål

Her har vi prøvd å samle svar på noen av de vanligste spørsmålene vi mottar.

Sort-hvitt bilde av et tastatur
Sort-hvitt bilde av et elektronisk skjema

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Klikk her så finner du kontaktskjema, adresser, telefonnummer og masse annet matnyttig.