Pressekontakt

Generelle henvendelser
Torgeir Lysholm Dybvig
Brannsjef / Innsatsleder
Mobil: 993 24 779
Torgeir.dybvig@hedmarken-brannvesen.no
Beredskapsrelaterte henvendelser
Per Harry Stensli
Avd. leder beredskap / Innsatsleder
Mobil: 951 21 654
per.harry.stensli@hedmarken-brannvesen.no

Forebyggende henvendelser
Anders Unhjem Pettersen
Avd. leder forebyggende / Innsatsleder
Mobil: 474 08 283
aup@hedmarken-brannvesen.no
Sosiale medier
Charlotte Veland Hoven

Branninspektør, forebyggende
Mobil: 976 90 185
Charlotte.V.Hoven@hedmarken-brannvesen.no