Beredskapsavdelingen

Brannvesenets beredskapsavdeling rykker ut til branner, ulykker og andre akutte tilfeller der det trengs praktisk bistand. Av såkalt «spesialisering» utfører Hedmarken brannvesen tjenestene restverdiredning (RVR) og beredskap mot akutt forurensning for kommuner i Hedmark (IUA Hedmark). Vi er også utstyrt for tjenesten «tungredning», som er tilbudt andre brannvesen å bruke.

Ved akutte branner og ulykker ring 110

Hedmarken brannvesen

Kort om avdelingen

Beredskapsavdelingen i Hedmarken brannvesen er per dags dato dimensjonert og bemannet med minimum fire mann i døgnkasernert vakt på Hamar, samt tre mann på hjemmevakt i både Stange og Løten. Beredskapen har felles overordnet vakt med Ringsaker, og dekker da et området på nesten 100 000 innbyggere.


Organisering

Slik er beredskapen organisert hos oss.

Sort-hvitt organisasjonsbilde
Sort-hvitt bilde av en RVR bil

Restverdiredning (RVR)

Gjennom restverdiredning (RVR) samarbeider brannvesenet og forsikringsnæringen om å redde mest mulig av gjenverdiene etter branner, vannlekkasjer eller andre akutte skader.


Akutt forurensning (IUA)

Gjennom IUA Hedmark samarbeider 16 kommuner representert av 4 brannvesen om å håndtere mindre, akutte utslipp.

Sort-hvitt bilde av en IUA bil
Sort-hvitt bilde av en skogbrannhelikopter

Skogbrann

Hamar, Stange og Løten er alle kommuner med store skogsareal som strekker seg inn i tilstøtende kommuner og det er knyttet store verdier til skog og utmark. Skogbranner setter disse verdiene i fare.


Jobbe hos oss?

Vi søker med jevne mellomrom nye kolleger. Her finner du informasjon om våre arbeidsoppgaver og hva vi tradisjonelt søker.

Sort-hvitt bilde av en utrykningsleder  i en vognhall
Sort-hvitt bilde av en brosjyre med en gutt i en redningsvest

Infomateriale

Her finner du diverse informasjonsbrosjyrer, veiledere og andre nyttige dokumenter. Er det noe du mangler? Ta kontakt med oss.


Veileder – Tilrettelegging

Hedmarken brannvesen retningslinjer er utarbeidet for å sikre at tiltak som gjennomføres i byggesaker er i overenstemmelse, og samsvarer med de behov Hedmarken brannvesen har knyttet til materiell og utstyr, samt dimensjonert beredskap i sitt virkeområde.

Sort-hvitt bilde av en ansatt ved en stigebil
Sort-hvitt bilde av et elektronisk skjema

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Klikk her så finner du kontaktskjema, adresser, telefonnummer og masse annet matnyttig.


Ofte stilte spørsmål

Her har vi prøvd å samle svar på noen av de vanligste spørsmålene vi mottar.

Sort-hvitt bilde av et tastatur