Forebyggende avdeling

Brannstatistikken angir at eldre og personer innen rus og psykiatri er overrepresentert i dødsbranner i Norge.

Hedmarken brannvesen IKS

Vår fremste oppgave er å forhindre at brann oppstår.

Vårt samfunnsoppdrag er å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få på liv, helse, miljø og materielle verdier. Bakgrunn for det brannforebyggende arbeidet er til enhver tid den risikoen som er i samfunnet rundt oss. Arbeidsområdet er derfor variert, og vi jobber mot mange ulike målgrupper.

Kort om avdelingen

Våre brannforebyggere består av en avdelingsleder, 6 branninspektører/ingeniører og 11 brannforebyggere i feieravdelingen.

Våre Arbeidsoppgaver

Arbeidsområdet vårt er veldig variert, og vi jobber mot mange ulike målgrupper og på mange ulike måter. Noen eksempler er bland annet:

 • Tilsyn §13 objekter
 • Feiing og boligtilsyn
 • Informasjon og motivasjon
 • Nasjonale kampanjer
 • Prosjektarbeid mot konkrete risikoområder
 • Brannetterforskning
 • Håndtering av bekymringsmeldinger
 • Søknadshåndteringer
 • Oversikt over farlig stoff
 • Deltakelse i kommunale byggesaker
 • Opplæring og kursing
 • Saksbehandling
 • Samarbeid med andre relevante aktører
 • Etc.
Sort-hvitt bilde av en brannforebygger på vei opp en stige til et tak

Feiing & Boligtilsyn

Feiing og tilsyn er to av de viktigste oppgavene vi har for forebygge brann, slik at tap av liv og verdier unngås.


Kurs & Opplæring

Hedmarken brannvesen tilbyr kurs til entreprenører, bedrifter, institusjoner og privatpersoner innenfor områdene brannvern og varme arbeider.

Sort-hvitt bilde av en power-point presentasjon med brann i bakgrunnen
Sort-hvitt bilde av en ansatt ved siden av en brannlift

Veileder – Tilrettelegging

Hedmarken brannvesen retningslinjer er utarbeidet for å sikre at tiltak som gjennomføres i byggesaker er i overenstemmelse, og samsvarer med de behov Hedmarken brannvesen har knyttet til materiell og utstyr, samt dimensjonert beredskap i sitt virkeområde.


Brannstatistikk

Brannstatistikk.no er en nasjonal oversikt over alle brannvesenets utrykninger. Her kan du søke, visualisere og sammenligne statistikk over alle utrykninger og andre typer oppdrag brann- og redningstjenesten har.

Sort-hvitt nærbilde på en håndbrannslokker
Sort-hvitt grafikk av diverse elektrisk utstyr

Risikoutsatte grupper

3 av 4 som omkommer i brann tilhører en risikoutsatt gruppe. Eldre med hjelpebehov, rusavhengige og mennesker med psykiske helseproblemer er særlig sårbare for brann.

Bilde fra: DSB


Nasjonale kampanjer

Som del av Brannorge AS tar vi del i landsomfattende informasjonskampanjer i løpet av året. Her finner du info om diverse kampanjer vi deltar i. 

Bilde fra: DSB

Sort-hvitt grafikk av en bolig som eksploderer
Sort-hvitt bilde av et tastatur

Meldinger & Skjemaer

Skal du søka fritak for feiing og tilsyn eller muligens fjerne en oljetank? Her har vi samlet de skjemaene du trenger.


Farlig stoff

Her har vi samlet diverse lenker, forskrifter, veiledninger, temaveiledere og faktaark om håndtering av eksplosiver, transport av farlig gods og industrisikkerhet.

Sort-hvitt bilde av et fareskilt med etsende væsker
Sort-hvitt bilde av en brosjyre med en gutt med redningsvest

Infomateriale

Her finner du diverse informasjonsbrosjyrer, veiledere og andre nyttige dokumenter. Er det noe du mangler? Ta kontakt med oss.


Ofte stilte spørsmål

Her har vi prøvd å samle svar på noen av de vanligste spørsmålene vi mottar.

Sort-hvitt bilde av et tastatur
Sort-hvitt bilde av et elektronisk kontaktskjema

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Klikk her så finner du kontaktskjema, adresser, telefonnummer og masse annet matnyttig.