Boligtilsyn

Brannforebyggerne våre har som hovedoppgave å utføre lovpålagt boligtilsyn og feiing av piper og ildsteder. Under et boligtilsyn ser vi etter at ildsted fungerer, og informerer om slokkemidler, varslingsutstyr og rømningsveier. Det vil i løpet av tilsynet også bli gjort en vurdering på om fyringsanlegget i boligen har behov for feiing, som i så fall vil skje i etterkant av boligtilsynet.

Varsling av Boligtilsyn – via sms:

Brannvesenet har ett «nytt» datasystem og varsler tilsyn av ildsted og feiing på SMS til huseier. Tekstmeldingen du mottar er fra et lengre nummer enn det som er vanlig. Vi ønsker derfor å forsikre våre innbyggere om at dette ikke er svindel, og man kan trygt åpne meldingen. Nummeret er unikt og knyttet til kommunikasjonen med deg som innbygger, og det vil endres ved neste varsel fra oss. Det er derfor ikke noe hjelp å lagre dette

For å se fullstendig varselbrev, gå inn på hjemmesiden til din kommune. Logg inn på Min side, og se under Feie- og boligtilsyn.

Husk:

 • Det er viktig at du svarer med tallet 1 (ja) eller tallet 2 (nei) på tekstmeldingen.
 • Svarer du 1 (ja), får du en ny SMS som takker for tilbakemelding, og en link hvor du kan gå inn for å få mer informasjon om tilsyn.
 • Svarer du 2 (nei), så får du en ny SMS om at ditt svar er mottatt. Huseier er da selv ansvarlig for å kontakte brannvesenet for å avtale nytt tidspunkt.
 • Dersom huseier har leietakere må de selv ta kontakt med sine leietakere, og informere om tilsyn og feiing.
 • Ta gjerne kontakt med Hedmarken brannvesen på tlf. 400 07 999 dersom du har spørsmål rundt dette.

Boligtilsyn består av:

 • tilsyn/inspeksjon av fyringsanlegget (ildsted, skorstein, sotluke eventuelt feieluke, røykrør, brannmur og annet tilhørende fyringsanlegget)
 • tilsyn med feierens adkomstmuligheter
 • Det vil også innenfor en begrenset tidsbruk bli utført tilsyn av slokkemidler, røykvarslere, rømningsveier og lignende.

Dette må du forberede før tilsyn:

 • Eier eller en eierrepresentant må være tilstede.
 • Samtlige boenheter, ildsteder, sotluker og skorsteiner må være tilgjengelige.
 • Eier må gjøre alle beboere kjent med tidspunktet for tilsynet.
 • Sørg for å ha kontroll på eventuell hund.
 • Eier, eller representant for eier, må ha dokumentasjon på fyringsanlegget klart til tilsynet.