Kulturhistoriske bygg og samlinger

I Stortingsmelding 35 er en av fem nasjonale målsetninger om å hindre tap av kulturhistoriske verdier. Det finnes mange ulike typer bygg med kulturhistorisk verdi. For bygg som er vurdert verneverdig skilles det mellom listeført og fredet bygg. En fredning er den strengeste form for vern. Listeførte kirker inngår også i denne listen. I tillegg finnes det flere museum og magasin med kulturhistoriske gjenstander i våre kommuner. Tap av kulturhistorisk verdi har stor konsekvens da verdien ikke kan erstattes etter brann.

Lokalt bilde

Mange av byggene er registrert som særskilt brannobjekter. Hedmarken brannvesen har i 2021 begynt et prosjekt i samarbeid med bl.a. Fylkeskommunen Innlandet med å gjennomføre en fornyet kartlegging av kulturhistoriske verdier i regionen, som vil danne grunnlaget for vurdering av videre tiltak.

Kvantitative og kvalitative data

Kirker er en av de fem bygningstypene som er mest utsatt for brann her i landet (undersøkelser fra Norsk brannvernforening). Fra 1992 og frem til 2011 kan det ha vært så mange som over 90 branner med ulikt skadeomfang i norske kirker viser eldre tall fra DSB. Utover kirkebygg er det ikke noe statistikk som tilsier at kulturhistoriske bygg er mer utsatt for brann enn annen bebyggelse.

Usikkerheter og utviklingstrekk

Det er mange problemstillinger/usikkerhetsmoment rundt dette risikoområdet: Mange aktører, dårlig forfatning på bygg, manglende oppgradering av brannsikkerheten, skånsom sikring, store kostnader for sikringstiltak, langsiktig tidsaspekt, og så videre.

Veiledere

Diverse veiledere og relevant informasjon finner du her:


INTERESSERT I KURS?

Hedmarken brannvesen skreddersyr og tilrettelegger kurs og kompetanse etter ønske og målgruppe. Vi tilbyr noen «faste» kursopplegg, men du kan også sende oss en forespørsel om skreddersydde kurs som passer din bedrift. Kurssiden vår finner du her:

Svart-hvit bilde av en kurspresentasjon i power-point. Tittel: Internkontroll = brannsikkerhet