Borettslag og sameier

Uønskede hendelser vil før eller siden forekomme, noe vi sett flere eksempler på i nyere tid, for eksempel: garasjebrannen i Kongsberg og brannen i bustadblokka på Lone i Bergen.

En brann kan få store konsekvenser og det som kan utgjøre en forskjell mellom små skader og utenkelige scenarier er hvor godt forberedt man er. Det er nødvendig å skape så mange sikkerhetsbarrierer som mulig slik at hvis en svekker så står de andre robuste.

Utfordringer

Hedmarken brannvesen har i mange år tilbudt diverse plassbesøk, kurs, seminar, opplæringer, oppfølging av nøkkelsafer og bekymringsmeldinger, etc. rettet mot borettslag (BRL) og sameier og dette vil vi fortsette med.

Men vi opplever en økende mengde henvendelser fra styrer i borettslag og sameier med spørsmål om hvordan de skal ivareta brannsikkerheten i deres borettslag/sameie.

Hyppige forandringer og utskiftninger i styret, mangel på dokumentasjon, dårlig kjennskap til tekniske installasjoner i bygget og manglende internkontrollrutiner er bare noen eksempler på utfordringer vi stadig møter.

Fakta-Ark

Hedmarken brannvesen IKS har i samarbeid med Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS og Ringsaker brannvesen produsert en rekke Fakta-ark som tar for seg forskjellige temaer og utfordringer som er vanlige for boligselskaper. De inneholder nyttig og oversiktlig informasjon rundt dette med brannsikkerhet og HMS, innpakket på en A4-side. Tanken er at dere som borettslag kan gå in og hente relevant veiledning ut fra deres utfordringer og ambisjoner. Hvis dere mangler informasjon om spesifikke temaer eller har innspill på innholdet, ta kontakt med oss.

Røykvarsler montert i et tak

Brannalarm & Røykvarslere

Røykvarsler montert i et tak

Brannceller & brannspredning

Røykvarsler montert i et tak

Branninstruks

Røykvarsler montert i et tak

Garasjeanlegg

Røykvarsler montert i et tak

Internkontroll

Røykvarsler montert i et tak

Komfyrvakt

Røykvarsler montert i et tak

Krav & dokumentasjon til bygget

Røykvarsler montert i et tak

Lover & forskrifter

Røykvarsler montert i et tak

Opplæring & Øvelser

Røykvarsler montert i et tak

Risikovurderinger

Røykvarsler montert i et tak

Rømningssikkerhet

Røykvarsler montert i et tak

Slokkeutstyr

Røykvarsler montert i et tak

Sprinkleranlegg

Andre Veiledere og brosjyrer

Sort-hvitt bilde av en kurspresentasjon i power-point. Tittel: Internkontroll = brannsikkerhet

Arbeidshefte – Ta sikkerheten på alvor

Ta sikkerheten på alvor er et hefte utarbeidet av brannvernforeningen som er ment for boligselskaper og kan være til god hjelp med fokus på HMS og internkontroll. Hedmarken.


Veileder – Brannsikkerhet i borettslag

Hedmarken brannvesen har også utarbeidet en veileder for brannsikkerhet i borettslag og sameier, i denne står det nyttig informasjon vedrørende brannsikkerhet og andre ting som kan være aktuelt for deres borettslag.

Sort-hvitt bilde av en kurspresentasjon i power-point. Tittel: Internkontroll = brannsikkerhet