Skoler og barnehager

Barnehager, skoler, kirker, asylmottak og sykehus er de fem bygningstypene som er mest utsatt for brann her i landet (undersøkelser fra BVF). På landsbasis ligger antall skole- og barnehagebranner på mellom 60 og 100 i året. Mange av de store skolebrannene i Norge de siste årene har vært påsatt.

Tall fra DSB (2016-2020) viser at det hver femte dag er brann i en skole (Barne-, ungdoms- og videregående skoler samlet) i Norge: Brann i bygning, 279stk │ Branntilløp komfyr, 32stk │ Branntilløp bygg annet, 67stk.I tillegg skjer mange forsøk på påsatte branner (Undersøkelse av BVF fra 2010) da hver femte skole har opplevd påsatt brann eller påtenningsforsøk.

I vårt område finnes:

  • Barnehager: 35 kommunale og 29 private barnehager
  • Barneskoler: 22 kommunale og 3 private barneskoler
  • Videregående: 4 offentlige og 2 friskoler.

Barnehager

Hedmarken brannvesen har i 2021 gått til innkjøp av brannbamsen Bjørnis hvor vi retter forebyggende opplæring og fokus mot barnehager. Les mer på vår Bjørnis-side gjennom å klikke på lenken.

I løpet av brannvernuken (uke 38) pleier beredskap- og forebyggendepersonell pluss Brannbamsen Bjørnis reise rundt med brannbilene våre for å besøke et stort antall barnehager i Hamar – Stange – Løten kommune. Målet er å formidle forbyggende informasjon/holdninger til barnehager/barn, som kan øke kunnskap til brann i private hjem.

Barneskoler

I løpet av november hvert år underviser vi elever på fjerde trinn i grunnleggende brannvern og deler ut Brannvesenets julekalender. Den inneholder adventstidens viktigste budskap: hvordan få en trygg og brannfri høytid.

Brannvesen over hele landet – fra Vardø i nord til Flekkefjord i sør –  besøker barneskoler i sine kommuner før jul. Det betyr at et område med over 1, 5 millioner innbyggere er med på denne viktige førjulskampanjen. Julekalenderen er bygget opp på tradisjonelt vis med luker som skal åpnes hver dag. Bak hver luke finner barna en nettadresse til dagens luke i den tilhørende nettkalenderen (www.brannvesenetsjulekalender.no). Bak lukene i nettkalenderen ligger konkurranser, oppgaver og filmsnutter. Filminnslagene er fra brannvesen og barn fra ulike steder i Norge, og alle innslag handler selvfølgelig om brannforebygging.

Ungdomsskoler

Vi har ikke tidligere gjennomført noen målrettet satsning mot ungdomsskolene våre. Men i forbindelse med vårt arbeid med brannvern i skolen ønsker Norsk brannvernforening (NBF) og vi å lage noe for 9.-trinnet. Det har gjennomførts en undersøkelse hos skoler (elever og lærere), hvor NBF har kartlagt hvilken form for undervisning de ønsker seg. Tilbakemeldingene er tydelige på at det er ønskelig med en kombinasjon av film, spill og samtale, samt noe praktisk rettet undervisning. På bakgrunn av dette har NBF utviklet et konsept som de nå driver å utvikler. Vi håper det nye konseptet snart er ferdig sånn at vi kan komme i gang med det her lokalt hos oss.

Videregåendeskoler

Vi har per dags dato ikke noen målrettet satsning mot videregåendeskolene.