Varme arbeider

Vi tilbyr kurs til entreprenører, bedrifter og privatpersoner innenfor området varme arbeider.

Hedmarken brannvesen IKS

Hva er varme arbeider?

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes arbeidsverktøy og -utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.

Eksempler på utstyr som benyttes ved utførelse av varme arbeider:

  • Gassbrenner med åpen flamme
  • Sveiseutstyr
  • Vinkelsliper
  • Vinkelkutter
  • Varmluftpistol
  • Ugressbrenner.

Krav, varme arbeider

Alle som utfører varmt arbeid på arbeidsplass som ikke er fast og tilrettelagt for det, må ha sertifikat i brannforebyggende arbeid. Utfører man varme arbeider med fare for brann, er derfor kravet at den som utfører dette arbeidet skal ha sertifikat.

Kursinnehold

Sertifiseringskurset hos oss inkluderer teoretisk opplæring, praktisk slokkeøvelse samt en avsluttende skriftlig eksamen. Sertifikat utstedes etter gjennomført kurs og bestått eksamen. Sertifikatet må fornyes hvert 5. år.

Folder med teksten "kursporten" som om åpner seg. Omringet av brannkomnstabel, astronaut, helikopter, skip, etc.

Finn planlagte kurs

Hedmarken brannvesen benytter seg av portalen Kursporten.com for å administrere våre kurs. Via Kursporten.com kan du søke etter og finne aktuelle kurs, lese om og melde deg på kursene. Om listen er tom er det ikke satt opp kurs de kommende ukene. Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Side: Kursporten.com │ Bilde fra: Kursporten.com │ Greatest