Næringsbygg

Alle som eier eller driver virksomhet i et næringsbygg, skal sette seg inn i hvilke krav som stilles til brannsikkerhet. Alle virksomheter har plikt til å jobbe systematisk med brannsikring.

Mange av våre næringsbygg er klassifisert som Særskilte brannobjekt. Et særskilt brannobjekt er byggverk, områder, tunneler, virksomheter med mer, hvor brann kan føre til tap av mange liv. Dette gjelder også steder hvor brann kan føre til store skader på helse, miljø eller materielle verdier. Brannvesenet fører tilsyn med disse objektene. Kommunen plikter å ha oversikt over alle særskilte brannobjekter.

Begrepet næringsbygg er nokså bredt og generelt. Men primært tenker vi på «større bygg» med enten store arealer, sammensatt bruk av bygget, flere etasjer, komplekse bygg eller bygg hvor mange personer er tilstede samtidig. Generelt må risikoen vurderes som lav, men det er noen områder som kan svekke dette for eksempel manglende/utydelig ansvarsfordeling eier/leietaker, manglende bygningstekniske tiltak, manglende kontrollrutiner og manglende opplæring. I begrepet ligger også større kjøpesenter,  idrettsanlegg/haller og forsamlingslokaler som er opprettet for å håndtere store folkemengder. Felles er det at de som oppholder seg der, som oftest er ukjent med rømningsveiene. Ved større arrangementer med mange mennesker samlet vil brann kunne føre til flere omkomne. Ikke nødvendigvis av brannen, men av panikk under evakuering.


Håndbok – For byggeiere

Her finner du håndbok for bygningseiere som er til hjelp for brannsikker forvaltning av næringsbygg utviklet av brannfaglig fellesorganisasjon.

Sort-hvitt bilde av en kurspresentasjon i power-point. Tittel: Internkontroll = brannsikkerhet
Sort-hvitt bilde av en kurspresentasjon i power-point. Tittel: Internkontroll = brannsikkerhet

Veileder – Brannsikkerhet i borettslag

Her finner du en motivasjons-plansje med QR-koder som du kan printe ut og henge opp på arbeidsplassen din for å øke bevisstheten hos ansatte.