Fyringstips

Følgende fyringstips er hentet fra Norsk Varme på http://norskvarme.org/.

1. BYGG BÅLET RIKTIG

1. BYGG BÅLET RIKTIG Bruk tørre vedkubber nederst, og en blanding av opptenningsved og 2-3 opptenningsbriketter øverst. En huskeregel er at tørr ved veier lite og har dype sprekker. Slår du to kubber mot hverandre skal det låt som når et balltre treffer en ball. Bruker du fuktig ved (med mer enn 20% fuktighet), blir sot- og partikkelutslippene 10 til 30 ganger så store.

2. TENN FRA TOPPEN

Opptenning fra toppen gir raskere oppvarming av brennkammeret, som gjør at man hurtig får god trekk i ovnsrør og pipe, mer oksygen til flammene og høyere temperatur. Flammene på toppen sørger for å varme opp kubbene under slik at disse avgir de gassene som gjør at bålet brenner og holdes ved like. Bruk opptenningsbriketter for å sikre rask nok antenning av opptenningsveden på toppen så unngår du unødvendig røyk i opptenningsfasen.

3. SØRG FOR NOK LUFT

Pass på at det kommer nok luft inn i huset, slik at ovnen får nok luft til forbrenning. Kjøkkenvifte og ventilasjonsanlegg som dra luft ut av huset reduserer trekken i pipa. Åpne alle ventiler i ovnen. Sett gjerne døren på gløtt i opp til 5 minutter til det brenner godt. Først når ildstedet er varmt etter ca. 15 minutter, reguleres ventilene ned. Det er viktig å ikke stenge spjeldet så mye at flammene dør ut. Veden skal alltid brenne med synlig flamme – bål uten flamme dobler utslippene av kullos og partikler.

FIlm fra Norsk varme