Om Hedmarken brannvesen

Hedmarken brannvesen er et interkommunalt brannvesen for kommunene Hamar, Stange og Løten, etablert 1. januar 1998. Samarbeidet ble opprettet for å gi innbyggerne bedre og rimeligere brann- og feiertjenester. Virksomheten har 68 ansatte og skal være et ledende brannvesen i Innlandet.

For Hedmarken brannvesen har eierkommunene valgt et styre som skal overvåke samarbeidet, og som disponerer fondsmidler, anbefaler budsjetter og avlegger årsmelding. Fagmyndighet er delegert til brannsjefen.

Hedmarken brannvesen har tre brannstasjoner: hovedbrannstasjon med heldøgns bemanning ved Vikingskipet på Hamar og brannstasjoner med deltidsmannskaper med hjemmevakt i Stange og Løten. De to sistnevnte er ubetjente.

Brannvesenets beredskapsavdeling rykker ut til branner, ulykker og andre akutte tilfeller der det trengs praktisk bistand. Av såkalt «spesialisering» utfører Hedmarken brannvesen tjenestene restverdiredning (RVR) og beredskap mot akutt forurensning for kommuner i Hedmark (IUA Hedmark). Vi er også utstyrt for tjenesten «tungredning», som er tilbudt andre brannvesen å bruke.

Brannvesenets brannforebyggende avdeling er en pådriver for god brannsikkerhet i vår region. Det jobbes særlig opp mot grupper som erfaringsvis har størst risiko for å dø i brann og på steder hvor brann kan forårsake tap av mange menneskeliv eller tap av store verdier. Våre feiere kontrollerer fyringsanlegg og informerer daglig befolkningen om brannsikkerheten i hjem og fritidsboliger.

Ved branner og ulykker er det 110-sentralen for Innlandet som mottar nødmeldingene og alarmerer rett brannstasjon. 110-sentralen er lokalisert sammen med politiets operasjonssentral på Hamar.

Årsberetning 2018

Årsberetning 2017

Kontakt oss

Generelle henvendelser 400 07 999
Sekretær Monica Kjernli 926 96 135
Avdelingsleder beredskap Per Harry Stensli 951 21 654
Avdelingsleder forebyggende Anders Unhjem Pettersen 474 08 283
Leder feiervesenet Hans Nilsen 951 35 047
Brannsjef Torgeir Lysholm Dybvig 993 24 779
110-sentralen innlandet (for andre henvendelser enn nød) 61 14 80 00

e-post: postmottak[a]hedmarken-brannvesen.no

postadresse: Hedmarken brannvesen, Postboks 4265, 2307 Hamar

Besøksadresse:

Hamar brannstasjon Åkersvikvegen 3, 2321 Hamar
Stange brannstasjon Kirkevegen 2, 2335 Stange
Løten brannstasjon Utgardsvegen 2, 2340 Løten

Organisasjonsnr: 983 433 456

Kontaktskjema

Fyll ut skjema nedenfor og vi vil kontakte deg.