Om oss

Hedmarken brannvesen er fra 01.11.2023 opprettet som interkommunalt selskap (IKS) i samsvar med Lov om interkommunale selskaper, IKS-loven.
Selskapets offisielle navn er Hedmarken brannvesen IKS og deltakere i selskapet er kommunene: Hamar, Stange og Løten.
Hedmarken brannvesen IKS har som mål være et ledende brannvesen i Innlandet.

61 790 Innbyggere

Representantskapet er selskapets øverste organ og skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapsavtalen og gjeldende lover. Forvaltningen av selskapet hører under styret, og daglige ledelse av selskapet er delegert til brannsjefen.

Total areal: 1444,65 km2
Hedmarken brannvesen IKS
"Skyline" med kjente landmerker fra Hamar, Stange og Løten

Hedmarken brannvesen IKS har tre brannstasjoner: hovedbrannstasjon med heldøgns bemanning ved Vikingskipet på Hamar og brannstasjoner med deltidsmannskaper med hjemmevakt i Stange og Løten. De to sistnevnte er ubetjente.

Ved branner og ulykker er det 110-sentralen for Innlandet som mottar nødmeldingene og alarmerer rett brannstasjon. 110-sentralen er lokalisert sammen med politiets operasjonssentral på Hamar.

Sort-hvitt bilde av en utrykningsgarderobe

Beredskap

Brannvesenets beredskapsavdeling rykker ut til branner, ulykker og andre akutte tilfeller der det trengs praktisk bistand. Av såkalt «spesialisering» utfører Hedmarken brannvesen tjenestene restverdiredning (RVR) og beredskap mot akutt forurensning for kommuner i Hedmark (IUA Hedmark). Vi er også utstyrt for tjenesten «tungredning», som er tilbudt andre brannvesen å bruke.


Forebyggende

Vårt samfunnsoppdrag er å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få på liv, helse, miljø og materielle verdier. Bakgrunn for det brannforebyggende arbeidet er til enhver tid den risikoen som er i samfunnet rundt oss. Arbeidsområdet er derfor variert, og vi jobber mot mange ulike målgrupper.

Sort-hvitt bilde av et slokkeapparat
Sort-hvitt nærbilde av et tastatur

Administrasjon

Administrasjonen befinner seg på hovedbrannstasjonen på Hamar. Administrasjonen støtter de andre avdelingene med ulike funksjoner og oppgaver. Her ligger ansvaret for overordnet økonomistyring, avlønning og arkiv. Administrasjonen skal sikre at det vi gjør utføres i henhold til instrukser og prosedyrer. IKT-funksjonen styres av Indigo IKT.


Våre stasjoner

Beredskapsavdelingen i Hedmarken brannvesen er per dags dato dimensjonert og bemannet med minimum fire mann i døgnkasernert vakt på Hamar, samt tre mann på hjemmevakt i både Stange og Løten. Beredskapen har felles overordnet vakt med Ringsaker, og dekker da et området på nesten 100 000 innbyggere.

Sort-hvitt bilde av 2 utrykningskjøretøy

Bjørnis

Bjørnis finner du på brannstasjonen på Hamar, hvor han flyttet in våren 2021. Bjørnis sin viktigste jobb er å bli med brannbilene når de rykker ut til branner og andre ulykker med barn. Han trøster, er en god venn, og gir trygghet. Sammen er vi sterke.

Har du lyst å sende Bjørnis en melding eller kanskje en tegning? Da finner du info her.

Sort-hvitt profilbilde av brannbamsen Bjørnis
Sort-hvitt nærbilde på et utrykningskjøretøy med teksten "www.hedmarken-brannvesen.no"

Presse

Her har vi samlet bilder og relevant info som kan benyttes fritt av presse/media.


Årsberetninger

Her finner du administrasjonens rapporter for åren som gått og styrets årsberetninger.

Sort-hvitt nærbilde av en årsberetning
Sort-hvitt bilde av utvendig slokking av en husbrann

Jobbe hos oss?

Vi søker med jevne mellomrom nye kolleger. Her finner du informasjon om våre arbeidsoppgaver og hva vi tradisjonelt søker.


110-Sentralen Innlandet

Alarmsentral Brann Innlandet dekker 46 kommuner i Innlamndet fylke, med til sammen 375.300 innbyggere.  110-sentralen håndterer nødmeldinger i forbindelse med branner og ulykker, og overvåkning og mottak av trygghetsalarmer.

Bilde: Bjørn H Stuedal, Alarmsentral Brann Innlandet

Sort-hvitt nærbilde av en vaktleder foran dataskjermer på operasjonssentralen 110
Sort-hvitt bilde av en brosjyre med en gutt med redningsvest

Leie redningsvest

Visste du at hele familien kan leie redningsvest på brannstasjonen på Hamar?


Ofte stilte spørsmål

Her har vi prøvd å samle svar på noen av de vanligste spørsmålene vi mottar.

Sort-hvitt nærbilde av et tastatur
Sort-hvitt nærbilde av et elektronisk skjema

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Klikk her så finner du kontaktskjema, adresser, telefonnummer og masse annet matnyttig.