Om oss

Hedmarken brannvesen er et interkommunalt brannvesen for kommunene Hamar, Stange og Løten, etablert 1. januar 1998. Samarbeidet ble opprettet for å gi innbyggerne bedre og rimeligere brann- og feiertjenester. Virksomheten har 68 ansatte og skal være et ledende brannvesen i Innlandet.

60 720 Innbyggere

For Hedmarken brannvesen har eierkommunene valgt et styre som skal overvåke samarbeidet, og som disponerer fondsmidler, anbefaler budsjetter og avlegger årsmelding. Fagmyndighet er delegert til brannsjefen.

Total areal: 1444,65 km2

Hedmarken brannvesen har tre brannstasjoner: hovedbrannstasjon med heldøgns bemanning ved Vikingskipet på Hamar og brannstasjoner med deltidsmannskaper med hjemmevakt i Stange og Løten. De to sistnevnte er ubetjente.

Ved branner og ulykker er det 110-sentralen for Innlandet som mottar nødmeldingene og alarmerer rett brannstasjon. 110-sentralen er lokalisert sammen med politiets operasjonssentral på Hamar.


Beredskap

Brannvesenets beredskapsavdeling rykker ut til branner, ulykker og andre akutte tilfeller der det trengs praktisk bistand. Av såkalt «spesialisering» utfører Hedmarken brannvesen tjenestene restverdiredning (RVR) og beredskap mot akutt forurensning for kommuner i Hedmark (IUA Hedmark). Vi er også utstyrt for tjenesten «tungredning», som er tilbudt andre brannvesen å bruke.


Forebyggende

Vårt samfunnsoppdrag er å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få på liv, helse, miljø og materielle verdier. Bakgrunn for det brannforebyggende arbeidet er til enhver tid den risikoen som er i samfunnet rundt oss. Arbeidsområdet er derfor variert, og vi jobber mot mange ulike målgrupper.


Administrasjon

Administrasjonen befinner seg på hovedbrannstasjonen på Hamar. Administrasjonen støtter de andre avdelingene med ulike funksjoner og oppgaver. Her ligger ansvaret for overordnet økonomistyring, avlønning og arkiv. Administrasjonen skal sikre at det vi gjør utføres i henhold til instrukser og prosedyrer. IKT-funksjonen styres av Hedmarken IKT.


Våre stasjoner

Beredskapsavdelingen i Hedmarken brannvesen er per dags dato dimensjonert og bemannet med minimum fire mann i døgnkasernert vakt på Hamar, samt tre mann på hjemmevakt i både Stange og Løten. Beredskapen har felles overordnet vakt med Ringsaker, og dekker da et området på nesten 100 000 innbyggere.


Våre ansatte

Bli bedre kjent med hvem som er på jobb? Her har vi samlet alle ansatte med kontaktinformasjon og arbeidsoppgaver.


Bjørnis

Bjørnis finner du på brannstasjonen på Hamar, hvor han flyttet in våren 2021. Bjørnis sin viktigste jobb er å bli med brannbilene når de rykker ut til branner og andre ulykker med barn. Han trøster, er en god venn, og gir trygghet. Sammen er vi sterke.

Har du lyst å sende Bjørnis en melding eller kanskje en tegning? Da finner du info her.


Presse

Her har vi samlet bilder og relevant info som kan benyttes fritt av presse/media.


Årsberetninger

Her finner du administrasjonens rapporter for åren som gått og styrets årsberetninger.


Jobbe hos oss?

Vi søker med jevne mellomrom nye kolleger. Her finner du informasjon om våre arbeidsoppgaver og hva vi tradisjonelt søker.


110-Sentralen Innlandet

Alarmsentral Brann Innlandet dekker 46 kommuner i Innlamndet fylke, med til sammen 375.300 innbyggere.  110-sentralen håndterer nødmeldinger i forbindelse med branner og ulykker, og overvåkning og mottak av trygghetsalarmer.

Bilde: Bjørn H Stuedal, Alarmsentral Brann Innlandet


Leie redningsvest

Visste du at hele familien kan leie redningsvest på brannstasjonen på Hamar?


Ofte stilte spørsmål

Her har vi prøvd å samle svar på noen av de vanligste spørsmålene vi mottar.


Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Klikk her så finner du kontaktskjema, adresser, telefonnummer og masse annet matnyttig.