Meldinger og skjemaer

Feiing og tilsyn

Søknad om fritak for feiing og tilsyn

Melding om montering av nytt ildsted

Arrangement og overnatting

Melding om arrangement

Melding om overnatting (110-innlandet.no)

Faktaark – Sporadisk overnatting

Bålbrenning

Informasjon om bålbrenning
(15. april – 15. september)

Retningslinjer ved halmbrenning
Hamar Stange Løten

Søknad om offentlige bål (I forbindelse med Sankthans og andre arrangementer)

Unngå unødvendige utrykninger ved større bål? Registrere bålet her (110-innlandet.no)

Alarmtilkobling til 110-sentral

Info om alarmtilkobling & Alarmbestilling  (110-innlandet.no)

Restverdiredning

Digitalt rapporteringsskjema for RVR-tjenesten i Hedmark (Office Forms)

Rapporteringsskjema for RVR-tjenesten i Hedmark (.PDF)

Fyrverkeri og ammunisjon

Søknad om salg av fyrverkeri

Søknad om avfyring av pyroeffekter innendørs

Fyrverkeri for privatpersoner

Oljetanker

Melding om status på oljetank

Melding om sanering, fjerning eller utskifting av oljetank