Farlige stoffer

Skal dere oppbevare eller ta i bruk anlegg med brannfarlig, reaksjonsfarlig eller trykksatt stoff skal det meldes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Det gjøres via Altinn. Brannvesenet fører tilsyn med anlegg og finner ofte feil og mangler. For å ivareta sikkerheten skal ferdigkontroll og systematisk tilstandskontroll av gassanlegg utføres av uavhengig kontrollør.

Her finner du en oppdatert oversikt over akkrediterte foretak. «Akkreditert inspeksjonsorgan»

Mer informasjon finner dere hos DSB. «Farlige stoffer»