Fresing

Under fresing av skorstein er det viktig å dekke til ovnen(e) så godt det lar seg gjøre. Under fresingen oppstår det nemlig et overtrykk i skorsteinen, og den finmalte soten vil ha lett for å komme seg ut gjennom små åpninger rundt røykrør og trekkventiler på ovnen.

Gode eksempler: