Melding om oljetank

Lekkasje fra oljetanker er et miljøproblem. For å unngå forurensing fører Hedmarken brannvesen tilsyn med oljetanker på vegne av Hamar, Stange og Løten kommune. Dette gjelder alt fra nedgravde-, frittstående- og kjellertanker som benyttes til lagring av drivstoff, oljefyring, gass og oljeutskillere.

Har du fått brev fra oss om å melde inn status på din tank så kan du benytte deg av skjema under.

Hedmarken-brannvesen.no ivaretar gjeldende bestemmelser om personvern.  Opplysningene du har gitt via dette skjema benyttes for å oppdatere kommunens database om oljetanker. Etter 30 dager slettes alle opplysningene du har registrert fra selve nettsiden.