Bålbrenning

Søknad om bålbrenning

I tidsrommet 15. april – 15. september er det forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Skal du tenne større bål, som sankthansbål eller pinsebål, må du søke brannvesenet om tillatelse.

Søknadsskjema

I tidsrommet 15. april – 15. september er det forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er imidlertid tillatt å tenne bål eller grille om man er helt sikker på at det ikke kan føre til brann. Her kan du søke brannvesenet om tillatelse. Den som søker må vurdere risikoen og sikre seg at bålbrenningen ikke kan føre til skog/lyngbrann. Husk:

  • at all bruk av ild utendørs skjer på eget ansvar
  • at det er innhentet tillatelse til bål og annen brenning av grunneier
  • at slokkemidler må være tilgjengelig
  • ansvarlig voksen person må ha tilsyn, og ikke forlate stedet før det med sikkerhet er konstatert at ild og glør er helt slokket
  • brannsjefen kan forby all bruk av ild ved spesielle vær- og vindforhold
  • Vi må ha noen dagers varsel for å kunne behandle søknaden. Søknader behandles på normale arbeidsdager.